Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U10/P

Rada SPF schvaľuje zoznam reprezentantov na Sústredenie reprezentačného družstva starších juniorov, ktoré sa bude konať v termíne 07.02. – 16.02. 2020 v Poprade v súlade s Plánom práce pre RTC 2020 reprezentačné družstvo juniorov:

Juniorky:

 1. 1. Marušáková Emma, TENZA,
 2. Kupčová Sabina, AQSLE,
 3. Cibulková Martina, VSKUK,
 4.  Vadovičová Nina, STUTT,
 5. Ivan, Teresa, ORCAB,
 6. Mišíková Alexandra, PKMA,
 7. Kmošenová Lea, MAPU,
 8. Kovácsová Timea, AQSLE,
 9.  Hodoňová Nina, SKDBB,
 10. Mižurová Jana, PKMA,
 11.  Janáčová Bronislava, STUTT,
 12.  Majdová Šárka, SGTN
 13. Šprláková – Zmorová Ana Olivia, KUPI.

Juniori:

1. Kušík Alex, DELKO,

2. Peciar Tomáš, DELNI,

3. Topoľský Juraj, NERZI,

4. Bielik Kevin, DELKO,

5. Vitko Filip, PITOP,

6. Šujanský Matej, ROYAL

7. Jablčník František,STUTT,

8. Guman Eduard, SPUPR,

9. Lányi Filip, KUPI,

10. Daniš Matej, STUTT,

11. Siklenka Andrej, SKDBB,

12. Kudla Patrik, STUTT.

Realizačný tím:

p. Božik (hlavný tréner), p. Adámek (asistent) a tréneri nominovaných reprezentantov.

O konečnej nominácii realizačného tímu rozhodne vedúci akcie.

Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly sekcie plávania so spoluúčasťou 10% pre nominovaných reprezentantov.

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF sekretariátu SPF kompletne zabezpečiť reprezentačné sústredenie starších juniorov, ktoré sa bude konať v termíne 07.02.-16.02.2020 v Poprade.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: p.Nowak, p.Božik, p. Adámek