NL Juniori / Sústredenie starších juniorov 02/20

Zraz účastníkov je 07.02.2020 o 13:00-13:30 h - recepcia Aquacity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad

Vedúci akcie: Miloš Božik (+421 907 979 751‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a myloosko@gmail.com.