Súhrn prestupov, hosťovaní a ITC transferov

Súhrn prestupov a hosťovaní k 17.01. 2020

Upozornenie: Prestup alebo hosťovanie je platné po zaplatení sumy za konkrétny úkon a po obdržaní riadne vypísaného a podpísaného tlačiva.