Seminár pre trénerov plávania - 5.3.2020 Bratislava

Srdečne Vás pozývame na Seminár pre trénerov plávania, ktorý sa uskutoční pod organizáciou SPF dňa 5.3.2020 

od 20:00 - 21:30 v Bratislave - Hotel Nivy, kongresová sála. 

Seminár je bez účastníckeho poplatku a tému Východiská periodizácie tréningového zaťaženia so zameraním na

rozvoj štruktúry trénovanosti Vám bude prednášať prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 

z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Podmienkou účasti na Seminári je riadne vyplnenie a zaslanie prihlášky elektronickou formou na 

e-mailovú adresu: grznarova@swimmsvk.sk najneskôr do 25. februára 2020. 

Prihláška vo formáte PDF a WORD je súčasťou príloh tohto článku.