Dobrovoľníci - 3% z dane

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín, môžu v roku 2020 poukázať 3% z dane.

V prípade, že chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí najprv získať Potvrdenie o tom, že v roku 2019 odpracoval dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín.

Slovenská plavecká federácia je pripravená na Vašu žiadosť vystaviť Vám písomné potvrdenie, že ste pre ňu ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávali túto činnosť.

Ako dobrovoľník ste nemuseli odpracovať 40 hodín výlučne len v prospech Slovenskej plaveckej federácie, t.j. iba u jednej organizácii, počet  hodín sa tak môže sčítavať  aj  od  viacerých organizácií.

Ak máte záujem o vystavenie predmetného potvrdenia, žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu:  blazova@swimmsvk.sk

Bližšie informácie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/