Prestup Martin Černý

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 07.02.2020.