Zápis VSDP č. SPF/2020/VSDP/Z1

Zápis zo zasadnutia VSDP konaného dňa 5.2.2020.