Systém súťaže Slovenský pohár 2020

FPD Slovenský pohár žiakov 2020

Podujatia zaradené do SPF pohára jednotlivov v plávaní:

Kolo Dátum Názov Bazén Miesto
1. kolo 14.03.2020 FPD SPŽ - 1. kolo 25m BAO, SSO
2. kolo 16.05.2020 FPD SPŽ - 2. kolo 25m VSO, ZSO
3. kolo 06.06.2020 FPD SPŽ - 3. kolo 25m BAO, VSO
4. kolo 10.10.2020 FPD SPŽ - 4. kolo 25m SSO, ZSO

Systém súťaže FPD Slovenského pohára žiakov a FPD Slovenského pohára žiakov plaveckých nádejí:

Slovenský pohár je dlhodobou - 4 kolovou súťažou jednotlivcov vybraných ročníkov kategórií mladších žiakov, mladších žiačok a plaveckých nádejí.

Pretekári sa môžu zúčastniť ktorýchkoľvek pretekov organizovaných v rámci jedného kola bez ohľadu na príslušnosť klubu v usporiadajúcej oblasti, v ktorom sú registrovaní.

Kategórie FPD Slovenského pohára žiakov:

 • M10 – 10. roční žiaci, ročník narodenia 2010 / (súčet bodov 100M+100Z+100P+100VS)
 • M9 – 9. roční žiaci, ročník narodenia 2011 / (súčet bodov 50M+50Z+50P+50VS)
 • M8 – 8. roční žiaci, ročník narodenia 2012 / (súčet bodov 50M+50Z+50P+50VS)
 • Z10 – 10. ročné žiačky, ročník narodenia 2010 / (súčet bodov 100M+100Z+100P+100VS)
 • Z9 – 9. ročné žiačky, ročník narodenia 2011 / (súčet bodov 50M+50Z+50P+50VS)
 • Z8 – 8. ročné žiačky, ročník narodenia 2010 / (súčet bodov 50M+50Z+50P+50VS)

Hodnotenie súťaže FPD Slovenského pohára žiakov, ceny:

Do hodnotenia sa započítava súčet bodov 4 disciplín určených pre jednotlivé kategórie v každom kole súťaže.

Pre určenie priebežného poradia v jednotlivých kolách je systém súčtu bodov zo 4 disciplín uvedených v kategóriách SPŽ (M+Z+P+VS) s tým, že najskôr sú zoradení pretekári so súčtom bodov 4 disciplín, až následne sú zoradení pretekári so súčtom bodov 3 disciplín atď. Tento systém je použitý aj pre celkové vyhodnotenie súťaže.

Pre zaradenie pretekára do celkového vyhodnotenia je podmienka účasti na minimálne 3 kolách FPD Slovenského pohára žiakov, pričom sa pretekárovi do celkového hodnotenia započítava jeho najlepší súčet bodov z jedného kola.

Podmienka účasti pretekára na minimálne 3 kolách znamená jeho štart v minimálne jednej ľubovoľnej disciplíne príslušného kola.

Vyhodnotenie výsledkov FPD Slovenského pohára žiakov 2020 sa uskutoční po ukončení 4. kola, najneskôr do 31. 12. 2020.

V každom ročníku (žiak / žiačka) bude vyhodnotených po 5 plavcov (celkom 30), ktorí získajú spoločné sústredenie v júli 2021. Sústredenie zabezpečí generálny partner Slovenského pohára žiakov 2020, skupina FPD.

Na všetkých pretekoch každého kola budú vyhodnocovaní víťazi kvalifikácie vekových kategórií podľa rozpisu kategórií a disciplín zaradených do kvalifikácie pre jednotlivé vekové kategórie. Tiež budú samostatne na všetkých pretekoch každého kola vyhodnocovaní víťazi vekových kategórií disciplín 200m polohové preteky, 100m polohové preteky a 200m voľný spôsob, ktoré sa ale do celkového poradia súťaže FPD Slovenský pohár žiakov nezapočítavajú a nebudú ani v rámci súťaže FPD Slovenský pohár žiakov vyhodnocované.

Víťazi kombinácie na všetkých pretekoch každého kola súťaže ako aj víťazi disciplín 200m polohové preteky, 100m polohové preteky a 200m voľný spôsob získajú medaile

Medaile zabezpečí SPF z prostriedkov sekcie plávania.

Obmedzenie počtu štartov: 3 štarty/poldeň pre všetky ročníky

Pohár SPF jednotlivcov v plávaní 2020

Podujatia zaradené do SPF pohára jednotlivov v plávaní:

Kolo Dátum Názov Bazén Miesto
1. kolo 20.03.-22.03. Jarná cena Žiliny 50m / 8 dráh Žilina
2. kolo 03.04.-05.04. Cena Popradu a Memoriál FIlipa Lutza 50m / 8 dráh Poprad
3. kolo 23.04.-26.04. ORCA Cup 50m / 8 dráh Bratislava
4. kolo 30.05.-31.05. Memoriál Ľudovíta Kukorelliho 50m / 8 dráh Košice
 1. Rozpisy jednotlivých kôl vydajú a rozošlú usporiadatelia jednotlivých súťažných kôl a budú uvedené na webovej stránke SPF – www.swimmsvk.sk
 2. Systém súťaže: Pohár SPF jednotlivcov v plávaní je dlhodobou - 4 kolovou súťažou jednotlivcov vekových kategórií juniorov a seniorov, ktorí sú registrovaní v SPF a majú štátne občianstvo SR. Kategória juniorovsa hodnotí v rámci jednej kategórie mladších juniorov a starších juniorov spolu.
 3. Hodnotenie súťaže:  
  1. V rámci jedného kola sa každému jednotlivcovi započítava súčet dvoch jeho bodovo najlepších výkonov v danom kole z ktorejkoľvek individuálnej disciplíne (podľa bodovania FINA 2019). Do súťaže sa nezapočítavajú medzičasy a výsledky zo štafetových disciplín. 
  2. Poradie jednotlivcov v jednotlivých kategóriách bude vyhodnotené na základe súčtu všetkých bodových výkonov jednotlivcov vo všetkých kolách.
 4. Vyhodnotenie výsledkov Pohára SPF jednotlivcov v plávaní 2020 sa uskutoční po ukončení 4. kola, najneskôr do 30.06.2020.
 5. Ceny:  Jednotlivcom v každej kategórií zvlášť pre mužov a ženy na 1. mieste v celkovom poradí bude vyplatená odmena vo výške: 
  1. Seniori:           1.500,- EUR 
  2. Juniori:           1.000,- EUR
 6. Finančné prostriedky zabezpečuje SPF z vlastných zdrojov sekcie plávania.

Slovenský pohár družstiev v plávaní 2020

 1. Rozpisy jednotlivých kôl vydajú a rozošlú usporiadatelia jednotlivých súťažných kôl a budú uvedené na webovej stránke SPF – www.swimmsvk.sk
 2. Systém súťaže: Pohár SPF družstiev v plávaní je dlhodobou - 4 kolovou súťažou klubov/oddielov plávania (4x50m bazén). 
 3. Hosťovanie pretekárov v Slovenskom pohári družstiev 2020 nie je povolené.
 4. Hodnotenie súťaže: 
  1. V rámci jedného kola v každej individuálnej disciplíne rozpisu súťaže bodujú za klub/oddiel 1 pretekár a 1 pretekárka s najvyšším bodovým výkonom v tejto individuálnej disciplíne (podľa bodovania FINA 2019), ktorí sú registrovaní v SPF a majú štátne občianstvo SR. Do súťaže sa nezapočítavajú výsledky štafetových disciplín
  2. Poradie klubov/oddielov bude vyhodnotené na základe súčtu všetkých najhodnotnejších výkonov pretekárov daného klubu vo všetkých kolách.
 5. Vyhodnotenie výsledkov Pohára SPF družstiev v plávaní 2020 sa uskutoční po ukončení 4. kola, najneskôr do 30.06.2020.
 6. Ceny: Oddielom/klubom na 1. až 3. mieste v celkovom bodovom poradí bude vyplatená odmena vo výške:
  1. miesto: 5000,- EUR
  2. miesto: 4000,- EUR
  3. miesto: 3000,- EUR
 7. Finančné prostriedky zabezpečuje SPF z vlastných zdrojov sekcie plávania.

Podujatia zaradené do Slovenského pohára družstiev 2020:

Kolo Dátum Názov podujatia Bazén Miesto
1. kolo 20.03.-22.03. Jarná cena Žiliny 50m / 8 dráh Žilina
2. kolo 03.04.-05.04. Cena Popradu a Memoriál Filipa Lutza 50m / 8 dráh Poprad
3. kolo 23.04.-26.04. ORCA Cup 50m / 8 dráh Bratislava
4. kolo 30.05.-31.05. Memoriál Ľudovíta Kukorelliho 50m / 8 dráh Košice

Kategórie:
OPEN