Športy

NL Juniori / Sústredenie mladších juniorov 02/20

Zraz účastníkov je 25.01.2020 o 13:00-13:30 h - recepcia Aquacity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad Vedúci akcie: Miloš Božik (+421 907 979 751‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a myloosko@gmail.com.

NL Juniori / Sústredenie starších juniorov 02/20

Zraz účastníkov je 07.02.2020 o 13:00-13:30 h - recepcia Aquacity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad Vedúci akcie: Miloš Božik (+421 907 979 751‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a myloosko@gmail.com.

Nominačný list na reprezentačnú akciu / MSR v povinných...

Sraz účastníkov je 19.01.2020 o 12:45 na adrese plaváreň Lafranconi. Vedúci akcie: Monika Thüringerová Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
14.01.2020

Vyhodnotenie akcie MSR v technických elementoch juniori a...

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Majstrovstvá Slovenska v technických elementoch juniori a seniori“. Akcia sa konala v Bratislave / SVK v termíne 12.01.2020.​​​​​​​​​
13.01.2020

Nominačný list na ME mužov SR vo vodnom póle v Budapešti

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na MEmužov vo vodnom póle v termíne: 12.-26.01.2020 s miestom konania Budapešť (HUN). Tréner : Peter Nižný Asistent trénera: Karol Bačo Masér: Štefan Vološin Lekár: Štefan Vécsey

Stránky

Subscribe to Športy