Prestupový poriadok sekcie vodného póla SPF účinný od 24.09.2019