logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U248/P

streda, 16.11.2022|Posledná aktualizácia 16.11.2022 06:30

Rada SPF schvaľuje:

a.) výšku dobrovoľného príspevku reprezentantov maximálne do sumy 180,- Eur/mesiac, ktorá bude použitá na športovú prípravu reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní, výhradne na aktivity súvisiace s reprezentáciou (tréningová činnosť, resp. športové súťaže). Uvedené príspevky budú zasielané mesačne na vlastný účet SP a ich použitie musí schváliť Rada SPF. Splatnosť bude na predfaktúre zaslanej zo sekretariátu SPF.

b.) Výnimku z platenia dobrovoľného príspevku na reprezentantov s mimoriadnymi výsledkami: Jozef a Silvia Solymosyová, Chiara Diky, Viktória Reichová, a Linda McDonnell.

c.) Výnimku zo stanovenej výšky dobrovoľného príspevku pre rodiny, ktoré majú v re-prezentácií dve deti a viac pre sociálne dôvody a to tak, že za prvé dieťaťa sa platí v určenej výške a druhé dieťa 50% schváleného dobrovoľného príspevku - Hana Markušová, Mia Vilímová.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2022_R_U248P - Dobrovoľný príspevok.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady SPF U248_dobrovoľný príspevok.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U270/P

30.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U269/P

30.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U268/P

30.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U267/P

30.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U266/P

30.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U265/P

30.11.2022

Zápis č. SPF/2022/R/Z15

28.11.2022

Zápis č. SPF/2022/R/Z14

22.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U264/P

21.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U263/P

21.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U262/P

21.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U261/P

20.11.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK