logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U254/P

streda, 16.11.2022

Rada SPF schvaľuje účasť rozhodcov na FINA školení v Brne 18.-20.11.2022 v zložení: Jana Mezovská, Jana McDonnell, Ivana Solymosyová, Nora Szauder, Zuzana Žáková, Monika Thűringerová, Veronika Strapeková

Náklady spojené s účasťou na školení budú hradené z rozpočtu SPF 2022, kapitoly 16 sekcie synchronizovaného plávania.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2022_R_U254P - účasť na FINA školení.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady SPF U254 účasť na FINA školení.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Zápis č. SPF/2022/R/Z15

Dnes

Zápis č. SPF/2022/R/Z14

22.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U264/P

21.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U263/P

21.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U262/P

21.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U261/P

20.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U260/P

20.11.2022

Zápis č. SPF/2022/R/Z13

24.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U259/P

16.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U258/P

16.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U257/P

16.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U255/P

16.11.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK