logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U260/P

piatok, 18.11.2022|Posledná aktualizácia 20.11.2022 18:19

Rada SPF schvaľuje spolufinancovanie prípravy plavcov pred MS Melbourne 2022, ktorí o to požiadali a to z výnimočných dôvodov.

S ohľadom na vývoj situácie tréningovej prípravy seniorských reprezentantov, ktorí reprezentujú SR na MS Melbourne, sa týmto pretekárom prispeje na tréningovú prípravu na ich osobnú žiadosť (žiadosť osobných trénerov), za obdobie od 1.11.2022. Podpora bude poskytnutá plavcom, trénujúcim na Slovensku i v zahraničí, ktorí riešia problém obmedzení domácej tréningovej prípravy ( zatvorenie bazénov v domácom-klubovom prostredí)

Reprezentanti:

- Lilliana Šlušná ( zatvorený bazén Svit od 1.11.2022, viď. podľa prílohy)

- Andrea Podmaníková ( zatvorený bazén na univerzite v USA v období od 23.11. do 27.11.2022, viď. podľa prílohy)

- Zora Ripková ( zatvorený bazén na univerzite v USA v období od 23.11. do 27.11.2022, viď. podľa prílohy)

Individuálna podpora je vo forme refundácie individuálnych tréningových nákladov presahujúcich bežné tréningové výdavky (preplatením oficiálnych účtovných dokladov- bazén, telocvičňa, ubytovanie, strava. Plavci v USA: stravné formou preplatenia diét – 60USD/ deň), všetky položky musia priamo súvisieť s tréningovou prípravou v maximálnej výške celkových nákladov do 1.800€ na jedného reprezentanta.

Náklady hradené z rozpočtovej kapitoly 15 (Podpora prípravy seniorských reprezentantov) vo forme preplatenia oficiálnych účtovných dokladov priamo súvisiacich s tréningovým procesom.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2022_R_U260P - Zmena PP podpora účastníkov MS.pdf
Navrh na uznesenie rady SPF U260 - Zmena PP individuálna podpora -MS.pdf
Z14 (2).pdf
List plavci zahranicie.pdf
GPOSV.msg
GPOSV_1.msg
Mohlo by vás zaujímať

Zápis č. SPF/2022/R/Z15

Dnes

Zápis č. SPF/2022/R/Z14

22.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U264/P

21.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U263/P

21.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U262/P

21.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U261/P

20.11.2022

Zápis č. SPF/2022/R/Z13

24.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U259/P

16.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U258/P

16.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U257/P

16.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U255/P

16.11.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U256/P

16.11.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK