logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U10/P

štvrtok, 19.01.2023

Rada SPF schvaľuje Plán práce juniorskej reprezentácie v plávaní na rok 2023 podľa predloženého materiálu.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U10P - Plán práce juniorov.pdf
Navrh na rozhodnutie Rady SPF U10P - PP juniorov 2023.pdf
Plán práce RDJ SPF 2023 SK a1 final x.pdf
Z12023F.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U13/P

Dnes

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U12/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U11/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U9/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U8/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U7/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U6/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U5/P

25.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U4/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U3/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U2/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U1/P

19.1.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK