logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U3/P

štvrtok, 19.01.2023

Rada SPF schvaľuje vyplatenie odmien plavcom a ich trénerom za prekonanie Slovenských rekordov v plávaní v kategórií seniorov na základe schváleného plánu práce seniorov na rok 2022 na pretekoch SP Indianapolis 2022 a MS25 2022 Melbourne nasledovne:

Andrea Podmaníková 500,- eur + 500,- eur + 500,- eur

Richard Nagy 500,- eur + 500,- eur

Tamara Potocká 500,- eur + 500,- eur

Matej Duša 500,- eur + 500,- eur

Tereza Ivan 500,- eur

Adama Halas 500,- eur

Karol Púzser 250,- eur

Tomáš Trešl 250,- eur + 250,- eur

Vyplatenie odmien bude realizované z vlastných zdrojov sekcie plávania SPF.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U3P - odmeny za rekordy (1).pdf
Navrh na rozhodnutie Rady SPF U3P rekordy (1).pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL čU1[1].pdf
Návrh na rozhodnutie VSPL c SPF 2023, U1 19.12.22 - rekordy 1.11. - 31.12.2022 RD.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U13/P

Dnes

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U12/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U11/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U10/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U9/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U8/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U7/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U6/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U5/P

25.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U4/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U2/P

19.1.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U1/P

19.1.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK