logologo_small

Zápis SPF/2023/VSPL/Z1

štvrtok, 19.01.2023|Posledná aktualizácia 19.1.2023 13:24

Zápis z riadneho zasadnutia č. 1/2023

Výboru sekcie plávania SPF

Konaného dňa 11.01.2023 dištančne – TEAMS s online forma

Začiatok o 19:30 hod.

Ukončenie 23:30 hod.

Návrh programu zasadnutia VSPL:

1) Termíny stretnutia VSPL 2023

2) Schválenie zoznamu juniorskej reprezentácie

3) Schválenie VT Postdam

4) Schválenie VT JAR

5) Zakúpenie IT systému pre výpočet štatistiky k UTM, juniorskej a seniorskej reprezentácie k limitom

6) Schválenie zástupcu manažéra rozhodcovských zborov za oblasť na západnom Slovensku, nominovaní sú p. Pšenková a p. Laho.

7) Zoznam UTM k 01-01-2023

8) Športovec roka 2022 – nominácia

9) Schválenie plánu práce juniorov – PPJ

10) Schválenie plánu práce seniorov -PPS

11) Výberové konanie pre asistenta juniorov v plávaní

12) Schválenie propozícií a systému súťaže FPD Slovenského pohára plaveckých nádejí

13) Seminár- účasť Havrlant

14) Štatút reprezentanta

15) Preposlanie mailu od oblastnej zástupkyni stredoslovenskej oblasti pani Mikulovej na základe požiadavky klubov a pána Záborského.

16) Športové prehliadky reprezentantov a ich zapracovanie

17) Návrh zvýšenia štartovného MSR, FPD Slovenský pohár plaveckých nádejí, oblastné majstrovstvá

18) Návrh na radu na zvýšenie členského príspevku športovcov, poplatok za prestup

19) Pravidlá plávania -aktualizácia

20) Sústredenie Laura Dema

21) Schválenie návrhu zaradenia reprezentantov do rezortných stredísk NŠC, VŠC

22) Tričká pre hlavných rozhodcov a štartérov

Zápis SPF/2023/VSPL/Z1
2023_FPD_SPPN_system.pdf
Plán práce RDS SPF 2023 SK a1 k 12.1.23 finál.pdf
Plán práce RDJ SPF 2023 SK a1 final x.pdf
2) RDJ 01.2023 - zoznam reprezentantov s plnením limitov.pdf
plnění limitů RDS ženy k 1.1.2023.pdf
plnění limitů RDS muži k 1.1.2023.pdf
2023.01 zařazení sportovci senioři.pdf
uznesenie odmeny 2021-u197.pdf


Značky
organy
VSPL
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK