logologo_small
sobota, 22.02.2020|Posledná aktualizácia 28.2.2020 22:47
Menný zoznam Útvaru talentovanej mládeže SPF vodného póla MUŽI pre rok 2019 [25.02.2019, Ostatné].pdf
Menný zoznam Útvaru talentovanej mládeže SPF vodného póla ŽENY pre rok 2019 [25.02.2019, Ostatné].pdf
KRITÉRIÁ SPF pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF vodného póla [25.02.2019, Ostatné].pdf
Kritériá pre žiadateľa-Rozhodcu SPF o zaradenie na zoznam medzinárodných rozhodcov (FINA list) [25.05.2016, Ostatné].pdf
Nominačné kritériá pre FINA rozhodcov (SVK) na medzinárodné podujatia [28.05.2013, Ostatné].pdf
Menný zoznam Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania pre rok 2019 [31.01.2019, Ostatné].pdf
Kritériá pre vyhodnocovanie plavca roka kat. MASTERS v plávaní [14.01.2019, Ostatné].pdf
Kritéria na zaradenie rozhodci SPF na zoznam medzinárodných rozhodcov [28.05.2013, Ostatné].pdf


Spracoval Kristína Kačincová
Autor Kristína Kačincová
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U25/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U24/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U23/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U22/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U21/P

25.2.2021

Zápis č. SPF/2021/R/Z1

26.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U20/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U19/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U18/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U16/P

15.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U17P

14.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U15/P

14.2.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK