logologo_small
nedeľa, 23.02.2020|Posledná aktualizácia 25.1.2024 10:50

2024 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy v plaveckých disciplínach - Smernica nahrádza doterajšiu smernicu schválenú Radou SPF dňa 22.05.2023 s účinnosťou od 25.05.2023

Smernica SPF odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy - úprava 23.1.24.pdf

2024 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre odmeny športovcom a trénerom za mimoriadne výkony z významných podujatí v individuálnych športoch - Smernica nadobúda platnosť schválením Radou SPF dňa 12.01.2024 s účinnosťou od 13.01.2024

Smernica na odmeny športovcom a trénerom za MIMORIADNY výkon z vrcholných podujatí - uprava november2023.pdf
Priloha k Smernici SPF sportovcom a trenerom za mimoriadne vykony na vrcholnych podujatiach.pdf

2024 - REGISTRAČNÝ PORIADOK SPF - bol zmenený a doplnený o Sadzobník poplatkov rozhodnutím Rady SPF dňa 29.11.2023 s účinnosťou od dňa 01.01.2024

registracny-poriadok-spf-29112023.pdf
Sadzobník poplatkov.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní odmien športovým odborníkom, členom realizačných tímov a poskytovaní príspevku technickým usporiadateľom na podujatiach SPF - Smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF dňa 29.11.2023 s účinnosťou odo dňa 30.11.2023

Smernica SPF o poskytovani odmien clenom realizacnych timov a poskytovani prispevku tu_navrh VP.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie pre členov realizačného tímu a členov reprezentácie počas reprezentačných akcií Slovenskej plaveckej federácie - Smernica nadobúda platnosť schválením Radou SPF dňa 29.11.2023 s účinnosťou od 30.11.2023

Smernica SPF pre clenov realizacneho timu a clenov reprezentacie SPF v plavani.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov zaradených do Útvaru talentovanej mládeže SPF a Top Talent Teamu SPF - Smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF dňa 21.06.2023 s účinnosťou odo dňa 01.07.2023

Smernica SPF o cerpani a vyuctovani UTM Top Talent SPF (1).pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie určených reprezentantov a reprezentantov zaradených do Top Teamu SPF - Smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF dňa 21.06.2023 s účinnosťou odo dňa 01.07.2023

Smernica SPF o cerpani a vyuctovani Top Team SPF (1).pdf

2023 - PRESTUPOVÝ PORIADOK sekcie vodného póla Slovenskej plaveckej federácie - Prestupový poriadok bol zmenený a doplnený rozhodnutím Rady SPF dňa 16.09.2023 s účinnosťou odo dňa 01.10.2023

Prestupový poriadok Sekcie vodného póla SPF 2023_9_16 (ucinnost od 1.10.2023).pdf

2023 - SÚŤAŽNÝ PORIADOK sekcie vodného póla Slovenskej plaveckej federácie - Súťažný poriadok bol zmenený a doplnený rozhodnutím Rady SPF zo dňa 16.09.2023 s účinnosťou odo dňa 20.09.2023

Súťažný poriadok Vodného póla SPF 2023_9_16 (ucinnost od 20.9.2023).pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní odmien športových odborníkom, členom realizačných tímov a poskytovaní príspevku technickým usporiadateľom na podujatiach SPF - Smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF dňa 21.06.2023 súčinnosťou odo dňa 01.07.2023

smernica-spf-o-poskytovani-odmien-so-clenom-realizacnych-timov-a-poskytovani-prispevku-tu-21062023.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov na účel športu mládeže s príslušnosťou k SPF - táto smernica nadobúda platnosť jej schválením Radou SPF s účinnosťou od 08.08.2023

Smernica SPF o cerpani a vyuctovani mladeze s prislusnostou k SPF (1).pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov na účel športu mládeže s príslušnosťou k SPF so sledovaním zmien

Smernica SPF o cerpani a vyuctovani mladeze s prislusnostou k SPF so sledovaním zmien.pdf

2023 - SMERNICA Slovenská plavecká federácia o kritériách pre odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy v diaľkovom plávaní

Smernica SPF DP odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie č.1/2023 o Verejnom obstarávaní

1-2023Smernica SPF o Verejnom obstarávaní.pdf

SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávanie - schválená Radou SPF dňa 15.05.2023 s účinnosťou od kalendárneho roka 2024

Smernica UTM Plavania - Kriteria pre zaradenie do UTM na 2024 sledovanie zmien (1).pdf
Tabuľky UTM muži a ženy.pdf
Limity do reprezentácie juniorky a juniori.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy v plaveckých disciplínach - Úprava smernice 02.08.2023 s účinnosťou od 03.08.2023

Smernica SPF odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy - úprava 07.2023.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy v plaveckých disciplínach

Smernica SPF odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy_final.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní odmien športových odborníkom, členom realizačných tímov a poskytovaní príspevku technickým usporiadateľom na podujatiach SPF - Smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF dňa 29.03.2023 súčinnosťou odo dňa 01.04.2023

Smernica SPF o poskytovani odmien SO, clenom realizacnych timov a poskytovani prispevku TU na podujatia SPF.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie Súťažný poriadok diaľkového plávania - Smernica nadobúda platnosť schválením Radou SPF dňa 17.04.2023 s účinnosťou od dňa 01.05.2023

smernica DP 2023-final.pdf


2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o zabezpečovaní špecifikovaných činností a výkonov tretími osobami v prospech Slovenskej plaveckej federácie - Smernica nadobúda platnosť rozhodnutím Rady SPF zo dňa 28.03.2023 a účinnosť dňa 01.04.2023

Smernica SPF o zabezpecovani specifikovanych cinnosti a vykonov tretimi osobami v prospech SPF.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF - Smernica bola zmenená Radou SPF dňa 01.02.2023 s účinnosťou od kalendárneho roka 2023.

Smernica SPF o kriteriach pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategorii seniorov a o podmienkach poskytovania prispevku sportovcom.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže - Smernica bola zmenená Radou SPF dňa 01.02.2023 s účinnosťou od kalendárneho roka 2023.

Smernica SPF o kriteriach pre zaradenie do Top teamu SPF talent.mladeze a o podmienkach poskytovania prispevku.pdf

Kritériá Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF diaľkového plávania na rok 2024

kriteria pre zaradenie do UTM 2024.pdf

2023 - Kritériá Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF diaľkového plávania na rok 2023

kriteria-pre-zaradenie-do-utm-2023.pdf

2023 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF - Smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF zo dňa 07.12.2022 s účinnosťou odo dňa 01.01.2023

Smernica SPF o poskytovaní odmien dobrovoľníkov_final_07122022.pdf

2022 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie - Súťažný poriadok synchronizovaného plávania s účinnosťou dňom 31.10.2022

Súťažný poriadok SP SPF.pdf

SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní odmien športových odborníkov, členom realizačných tímov a poskytovaní príspevku technickým usporiadateľom na podujatiach SPF - Smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF dňa 25.05.2022 s účinnosťou odo dňa 01.06.2022.

Smernica o poskytovani odmien sportovym odbornikom, clenom realizacnych timov a poskytovani prispevku tech.usporiadatelom na podujatiach spf_opr..pdf

SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže - Smernica bola zmenená Radou SPF dňa 23.03.2022 s účinnosťou od kalendárneho roka 2023.

smernica-spf-o-kriteriach-pre-zaradenie-do-top-teamu-spf-talentovanej-mladeze-juniori_2022.pdf
smernica-spf-o-kriteriach-pre-zaradenie-do-top-teamu-spf-talent-mladeze-juniori-vypocet-r-2023.pdf

SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF - Smernica bola zmenená Radou SPF dňa 23.03.2022 s účinnosťou od kalendárneho roka 2023.

smernica-spf-o-kriteriach-pre-zaradenie-do-top-teamu-spf-seniori_2022.pdf
smernica-spf-o-kriteriach-pre-zaradenie-do-top-teamu-spf-seniori-vypocet-roku-2023.pdf

2022 - KRITÉRIÁ SPF pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF synchronizovaného plávania

Kriteria_pre_zaradenie_do_UTM.pdf

2022 - Smernica SPF Materiálne vybavenie reprezentácií v plávaní/ generálny partner SPF - firma ARENA

smernica vybavenie repre 2022 - ARENA - plávanie (1).pdf

2022 - REGISTRAČNÝ PORIADOK SPF s účinnosťou od dňa 27.04.2022

registracny-poriadok-spf_27042022.pdf

Kritériá a podmienky pre zaradenie do reprezentačného družstva v synchronizovanom plávaní s účinnosťou dňom 29.03.2022

Kritériá a podmienky pre zaradenie do RD_2022_navrh (1).pdf

2022 - Mzdový poriadok Slovenskej plaveckej federácie s účinnosťou dňom 24.02.2022

Mzdový poriadok SPF_účinnosť_24_02_2022.pdf

2022 - Etický kódex Slovenskej plaveckej federácie s účinnosťou dňom 16.02.2022

Etický kódex SPF_20220210.pdf

2022 - Smernica SPF o ochrane športovcov pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním v športe s účinnosťou dňom 16.02.2022

Smernica_SPF_o_ochrane_športovcov_pred_diskrimináciou_obťažovaním_šikanou_zneužívaním_v_športe.pdf

Kritériá pre výber do reprezentácie v synchronizovanom /umeleckom/ plávaní platné k 01.09.2022 - ZRUŠENÉ

2022_Kritériá pre výber do repre od 1 sept 2022.docx.pdf

2022 - Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže s účinnosťou od kalendárneho roka 2022

Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF TM.pdf

2022 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF s účinnosťou od kalendárneho roka 2022

Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF.pdf

2021 - Smernica SPF o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF s účinnosťou odo dňa 01.04.2021

Smernica SPF o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF - znenie ku 01.04.2020.pdf

2021 - Smernica SPF Súťažný poriadok plávania s účinnosťou odo dňa 24.11.2021

Súťažný poriadok plávania SPF_ucinny_24_11_2021.pdf

2021 - Smernica SPF o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF s účinnosťou odo dňa 01.03.2020

smernica_spf_o_poskytovani_nahrad_za_materialne_zabezpecenie_dobrovolnikov_ku_01.03.2020.pdf
2021- Smernica SPF o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov zaradených do Útvaru talentovanej mládež.pdf
Kriteria_SPF_pre_zaradenie_do_menneho_zoznamu_utvaru_talentovanej_mladeze_spf_vodneho_pola_2021.pdf
2021 - Smernica SPF o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel zabezpečenie športu mládeže s príslušnosťou k SPF.pdf
2021 - Smernica SPF o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športová reprezentácia určených reprezentantov a reprezentantov zaradenýc.pdf
Registračný poriadok SPF.pdf
Registračný poriadok SPF učinný od 16.12.2020

Prestupový poriadok sekcií individuálnych plaveckých športov SPF s účinnosťou od dňa 01.12.2019

prestupovy_poriadok_spf_individualne_sporty_ucinny_od_01.12.2019_1.pdf

2018 - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF - Smernica bola zmenená Konferenciou SPF dňa 01.03.2018 s účinnosťou od kalendárneho roka 2018

priloha_c._7_-_smernica_spf_o_kriteriach_ucely_a_rozdeleni_fin._prostriedkov_na_rozvoj_talent._sportovcov_zaraden.pdf
Kritériá SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF plávanie zo dňa 18.1.2018 s platnosťou od 1.1.2021.pdf
Kritériá SPF pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plavania zo dňa 27.2.2020 s platnosťou od 1.1.2021 - ZRUŠENÉ.pdf
Prestupový poriadok sekcií individuálnych plaveckých športov SPF účinný od dňa 01.12.2019.pdf
Výška provízií za sprostredkovanie získaných finančných alebo naturálnych plnení pre SPF.pdf
Smernica SPF o programe podpory profesionálnych športovcov SPF (PDF)
Platnost 24.06.2020 | ůčinnosť 01.07.2020
Súťažný poriadok vodného póla [16.11.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Súťažný poriadok plávania SPF účinný od 15.05.2019 [13.09.2019, Smernice a usmernenia].pdf
Súťažný poriadok plávania SPF účinný od 01.11.2019 [20.11.2019, Smernice a usmernenia].pdf
Registračný poriadok SPF účinný od 01.01.2020 [22.11.2019, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF Súťažný poriadok diaľkového plávania účinný od 15.6.2017 [19.06.2017, Smernice a usmernenia].pdf
Disciplinárny poriadok SPF účinný k 1. 7. 2016 [17.08.2016, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom [21.02.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Usmernenie Rady SPF č. 3-2014 pre organizátorov podujatí zaradených do Slovenského pohára žiakov v plávaní [04.02.2014, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom [21.02.2018, Smernice a usmernenia].pdf
KRITÉRIA SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania s upravenou prílohou platnou od roku 2018 [21.02.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Prestupový poriadok Sekcie vodného póla SPF účinný k 1.11.2018 [31.10.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Príloha č. 1 k SÚŤAŽNÉMU PORIADKU PLÁVANIA - Sadzobník pokút [18.01.2018, Smernice a usmernenia].pdf
SÚŤAŽNÝ PORIADOK PLÁVANIA účinný od 1. 2. 2018.pdf
Smernica SPF pre získavanie odborných spôsobilostí [16.08.2013, Smernice a usmernenia].pdf
KRITÉRIA SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF diaľkového plávania platné od roku 2018 [18.01.2018, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF o prijímaní rozhodnutí orgánov SPF elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“ účinná od 6.6.2018 [12.06.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Smernica SPF o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF účinná k 1.3.2018 [21.02.2018, Smernice a usmernenia]-_znenie_ku_1.3.2018.pdf
SMERNICA SPF o systéme zabezpečenia a organizácie šp. prípravy a nominácií reprezentačných družstiev v synchroniz akt. 21.2.2018 [21.02.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Prílohy č. 1 až 5 k SÚŤAŹNÉMU PORIADKU PLÁVANIA účinného od 22. 3. 2017 [22.03.2017, Smernice a usmernenia].pdf
Smernica SPF o používaní služobných motorových vozidiel [01.06.2017, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu ta [10.04.2017, Smernice a usmernenia].pdf
Kritéria pre vyhlásenie najúspešnejších športovcov v synchronizovanom plávaní pre príslušný rok [12.12.2017, Smernice a usmernenia].pdf
Disciplinárny poriadok Sekcie vodného póla Slovenskej plaveckej federácie účinný k 1.1.2017 [12.01.2017, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o prijímaní rozhodnutí orgánov SPF elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“ [11.10.2016, Smernice a usmernenia].pdf
KRITÉRIA Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania [14.01.2019, Smernice a usmernenia].pdf
Kritéria SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF synchronizovaného plávania platné od roku 2017 [22.03.2017, Smernice a usmernenia].pdf
Kritéria SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla [13.04.2017, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF č. 3:2013 o poskytovaní cestovných náhrad účinná od 01.02.2020 [30.01.2020, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov účinná od 01.02.2020 [30.01.2020, Smernice a usmernenia].pdf
Smernica SPF o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športová reprezentácia určených reprezentantov a reprezentantov zaradených do Top Team SPF.pdf
Smernica SPF o poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov pri výkone dobrovoľníckej činnosti v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF.pdf
Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF.pdf
Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o poskytovaní príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže.pdf
Kriteria spf pre zaradenie do menneho zoznamu utvaru talentovanej mladeze spf vodneho pola 2020.pdf
Kritéria SPF pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie máj 2022 - apríl 2023

27.4.2023

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od október 2021 - apríl 2022

20.4.2023

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie 04 - 09/2021

21.4.2023

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2022/DK/6 - Upovedomenie o odročení disciplinárneho pojednávania

9.1.2023

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2022/DK/6 - Predvolanie účastníkov DK na prerokovanie disciplinárneho previnenia

2.1.2023

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2022/DK/6

8.12.2022

Dôležitá informácia pred pokračovaním Konferencie SPF v pondelok 19.9.2022!

25.8.2022

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2022/DK/3

22.4.2022

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2022/DK/2

22.4.2022

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2021/DK/4

18.1.2022

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č.SPF/2021/DK/1

18.1.2022

Záznam Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/2

15.12.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK