logologo_small

Covid automat pre šport

utorok, 17.08.2021|Posledná aktualizácia 05.10.2021 10:25

Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na https://www.health.gov.sk. Nemá kompetencie uvoľňovať opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidiel.

Jednoduchá aplikácia, ktorú nájdete na www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.

https://automat.gov.sk/

Pre športové zväzy je Covid automat pre šport návodom, na základe ktorého môžu vypracovať podrobnejšie manuály, konkretizovať formy, organizáciu a obsahy tréningovej činnosti pre konkrétne športy a športové odvetvia v jednotlivých fázach automatu. Zverejnením týchto informácií na svojich webových stránkach môžu výrazne prispieť k lepšej informovanosti a dodržiavaniu pravidiel v oblasti športu.

https://automat.gov.sk/


Dôležité informácie pre kluby

240 VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y), z) a aa) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia: 

§ 1

(1) Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID- 19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo

d) osoba do 12 rokov veku.

(2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba plne očkovaná,

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(3) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

(4) Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

§ 7

(4) V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) umožniť vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,

b) v bazénoch s dĺžkou 50 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 8 plavcov,

c) v bazénoch s dĺžkou 25 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,

d) pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:

   1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,

   2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,

   3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či       materiál,

   4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

   5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,

e) pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb, na sektor 300 m2 bazéna, pričom:

   1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,

   2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,

   3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či       materiál,

   4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

   5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,

f) zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov

(5) V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými 6 zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 2. a 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) umožniť vstup do prevádzky v územnom obvode okresu 2. stupňa ohrozenia COVID    AUTOMAT-u iba osobám v režime OTP,

b) umožniť vstup do prevádzky v územnom obvode okresu 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u iba plne očkovaným osobám,

c) v bazénoch v dĺžke 50 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,

d) v bazénoch v dĺžke 25 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 4 plavci,

e) pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:

   1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,

   2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,

   3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

   4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

   5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,

f) pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb,

   1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,

   2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,

   3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či       materiál,

   4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

   5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,

   6. zabezpečiť nácvik iba bezkontaktných činností,

g) zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.


Značky
home
top
Mohlo by vás zaujímať

Doplňujúce voľby Volebná konferencia SPF 2021

Dnes

Slovenský pohár vo vodnom póle žien v Košiciach

Dnes

LIVE! Sledujte Slovakia Swimming Cup v Šamoríne NAŽIVO

Dnes

Riadna Konferencia SPF_23.10.2021- Poučenie delegáta a dokumentácia

Včera

Zverejnenie Zápisnice z Volebnej Konferencie SPF konanej dňa 25.09.2021

Včera

Dôležitá informácia!

Včera

Výzva na dodržiavanie hygienických opatrení

Včera

Aktualizácia II. - Riadna a Volebná Konferencia SPF - opakované rokovanie s neprerokovaným programom a doplňujúce voľby

20.10.2021

Cesta našich seniorských vodnopólových reprezentácií do Splitu na ME 2022 ? Muži a ženy v kvalifikácii takto!

19.10.2021

Slovakia Swimming Cup 2021

19.10.2021

Zverejnenie kandidátov na funkciu do orgánu SPF

19.10.2021

Zverejnenie Zápisnice z Riadnej Konferencie SPF konanej dňa 24.09.2021

19.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK