logologo_small

Informácia o schválení rozpočtu SPF na rok 2020 - Šport mládeže s príslušnosťou k SPF

utorok, 31.03.2020|Posledná aktualizácia 01.4.2020 12:23

Rada SPF sa na svojom zasadnutí konanom dňa 30.03.2020 zaoberala procesom schvaľovania rozpočtu SPF najmä možnosťou jeho čerpania zo strany riadnych členov so súčasným zohľadnením situácie a komplikácii súvisiacich s epidémiou koroanvírusu COVID-19 a vplyvom tejto situácie na činnosť SPF a predovšetkým na činnosť riadnych členov SPF.

Z ohľadom na aktuálny stav finančných prostriedkov na účte SPF, Rada SPF pristúpila predbežne k schváleniu rozpočtu SPF v kapitole športu mládeže s príslušnosťou SPF, z ktorej sa prostriedky prerozdeľujú medzi riadnych členov SPF podľa presne stanovených pravidiel.

Záverom prijatým Radou SPF bolo v aktuálnom čase rozdelenie zákonom určeného minimálneho percenta (15%) z príspevku uznanému športu, pričom bola prediskutovaná možnosť opodstatneného navýšenia tohto percenta až na mieru 20%.

Rozhodnutie o navýšení však Rada SPF v tejto chvíli ponechala z dôvodu opatrnosti a rátajúc aj s možnosťami rozpočtových opatrení zo strany MF SR na neskoršie obdobie po ustálení stavu veci, ktoré by umožnilo zodpovedné a informované prijatie rozhodnutí o prípadnom navýšení, resp. o akýchkoľvek iných opatreniach.

Za účelom urýchlenia procesu spustenia možnosti čerpania, predkladania vyúčtovaní prostriedkov v  kapitolách rozpočtu SPF - Šport mládeže s príslušnosťou SPF a Talentovanej mládeže SPF, Rada SPF prijala zmenu spôsobu stanovenia podmienok, práv a povinností súvisiacich s refundáciou nákladov športovej činnosti. Na rozdiel od minulosti sa úprava týchto procesov nebude riadiť zmluvami uzatváranými s jednotlivými riadnymi členmi, ale príslušnými a Radou SPF aktuálne schválenými smernicami, na základe čoho je možné, počnúc dnešným dňom, predkladať na sekretariát SPF vyúčtovania formou refundácie oprávnených výdavkov na športovú činnosť.

Vyúčtovania sa predkladajú ako v minulosti pani Blažovej a v súčasnej dobe platných opatrení súvisiacich s epidémiou koroanvírusu COVID-19 výlučne elektronicky na email: blazova@swimmsvk.sk.

Súčasne upozorňujeme na významnú zmenu spočívajúcu v tom, že jednotlivé výdavky si je možné uplatňovať tak, že 25 percent z pridelených finančných prostriedkov si môže riadny člen vyúčtovať až do termínu 15. januára 2021, čím sa umožní refundácia nákladov aj za mesiace pred koncom kalendárneho roka, čo v predchádzajúcich rokoch nebolo možné z dôvodu, že sa v rámci SPF uzatváral finančný rok už počas mesiaca december a prostriedky a všetky súvisiace účtovné doklady a prípady, museli byť vyúčtované, spracované a sekretariátom SPF uzavreté do 31. decembra kalendárneho roku. V prípade potreby bližších informácií a vysvetlenia sa prosím neváhajte obrátiť na p. Blažovú.

V prílohe článku prikladáme Rozpočet SPF - kapitola Šport mládeže s príslušnosťou k SPF a Smernicu SPF  o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel zabezpečenie športu mládeže s príslušnosťou k SPF. 

Súčasne si dovoľujeme informovať, že vo veľmi blízkej budúcnosti bude Rada SPF rozhodovať o schvaľovaní kapitoly rozpočtu SPF pre rozvoj talentovanej mládeže.

Spracoval: Marcel Blažo

Smernica SPF o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel zabezpečenie športu mládeže s príslušnosťou k SPF.pdf
Rozpočet SPF - kapitola Šport mládeže s príslušnosťou k SPF.pdf
Spracoval Zuzana Blažová
Autor Zuzana Blažová
Značky
home
top
Mohlo by vás zaujímať

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Včera | PATRIK PAVELKA

Informácia o schválení návrhu rozpočtu SPF na rok 2020 - ÚTM, Top Talent Team SPF a Top Team SPF reprezentácia

1.6.2020 | SPF

Zaujímavý pohľad!

30.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Tréneri, pripojte sa v sobotu!

30.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Najdôležitejšie bolo nastaviť si hlavu, hovoria slovenské akvabely o živote bez bazéna  

30.5.2020 | PATRIK PAVELKA

O olympiádu zabojujú vodné pólistky až v januári

27.5.2020 | VODNÉ PÓLO

Vodnopóloví reprezentanti majú za sebou prvé kilometre  

24.5.2020 | VODNÉ PÓLO

Pokyny na dodržiavanie opatrení počas tréningového procesu

22.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Aktualizovaný rozpis tréningov našich reprezentantov v Bratislave

22.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Dôležité pre športové kluby!

20.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Dôležité upozornenie!

20.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Smutná správa, navždy nás opustil Karol Rybárik

20.5.2020 | PATRIK PAVELKA