logologo_small

Konferencia SPF - Voľby do orgánov SPF

streda, 02.09.2020|Posledná aktualizácia 02.9.2020 21:55

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

ako už bolo oznámené v samostatnom článku ( Riadna a volebná Konferencia SPF) v termíne dňa 22.09.2020 so začiatkom o 9.00 hod. v Kongresovej sále Hotela NH Bratislava Gate One, v Bratislave, Ambrušova 7 sa bude konať riadna a volebná Konferencia SPF s navrhovaným programom, v ktorom sa nachádza aj bod Voľby do orgánov SPF. Ide o riadne voľby do orgánov SPF volených Konferenciou ako najvyšším orgánom SPF na tieto pozície:

 • Prezident SPF
 • Členovia Rady SPF:
 • Viceprezident pre plávanie
 • Viceprezident pre diaľkové plávanie
 • Viceprezident pre synchronizované plávanie
 • Viceprezident pre vodné pólo
 • Člen Rady SPF – ďalší člen pre odvetvie plaveckého športu za každých ďalších začatých 2000 individuálnych členov – plávanie
 • Člen Rady SPF – pre legislatívu a právo
 • Člen Rady SPF – pre ekonomiku
 • Člen Rady SPF – zástupca športovcov
 • Disciplinárna komisia SPF:
 • Predseda Disciplinárnej komisie 
 • Podpredseda Disciplinárnej komisie
 • Rozhodovacia Rada SPF: 
 •  Predseda Rozhodovacej Rady
 •  Podpredseda Rozhodovacej Rady
 • Odvolacia komisia SPF:
 •  Predseda Odvolacej komisie SPF
 •  Podpredseda Odvolacej komisie SPF
 • Odvolacia antidopingová komisia SPF: 3 členovia
 • Kontrolór SPF 

V zmysle čl. 26 Stanov SPF za člena orgánu SPF môže byť zvolená fyzická osoba s individuálnym členstvom SPF, okrem členov kontrolných orgánov a orgánov zabezpečenia spravodlivosti, kde sa individuálne členstvo nevyžaduje. 

Podľa čl. 28 ods. 2 Stanov SPF v podmienkach SPF platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne SPF, ako aj v orgáne na riešenie sporov. 

Podľa čl. 28 ods. 6 člen výkonného orgánu nemôže byť členom kontrolného orgánu ani orgánu zabezpečenia spravodlivosti na tej istej úrovni riadenia plaveckých športov.

Kandidátov na zástupcu športovcov za člena výkonného orgánu SPF navrhuje záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SPF.

Osobité podmienky pre kandidátov za predsedu alebo podpredsedu do orgánov na zabezpečenie spravodlivosti SPF, kandidátov za členov Odvolacej antidopingovej komisie SPF a kandidátov na Kontrolóra SPF obsahujú priamo kandidátske lístky. 

Návrh kandidáta na funkciu člena orgánu SPF musí byť podaný písomne na Sekretariát SPF najneskôr 7 dní pred dátumom konania Konferencie SPF, na ktorej sa uskutočnia voľby, t.j. do 14.09.2020 do 24,00 hod na Sekretariát SPF mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou, či osobne na adresu: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Kandidátske lístky sú prílohou článku. 

SPF zverejní kandidátov, vrátane ich navrhovateľa, na webovej stránke SPF najneskôr 3 dni pred konaním volieb, t.j. pred konaním Konferencie SPF.

    

Kandidátsky lístok_ Prezident SPF.pdf
Kandidátsky lístok_ Viceprezident pre plávanie.pdf
Kandidátsky lístok_ Viceprezident pre diaľkové plávanie.pdf
Kandidátsky lístok_ Viceprezident pre synchronizované plávanie.pdf
Kandidátsky lístok_ Viceprezident pre vodné pólo.pdf
Kandidátsky lístok_ Ďalší člen pre plávanie.pdf
Kandidátsky lístok_ Člen Rady pre legislatívu a právo.pdf
Kandidátsky lístok_ Člen Rady pre ekonomiku.pdf
Kandidátsky lístok_ Člen Rady_zástupca športovcov.pdf
Kandidátsky lístok_ Disciplinárna komisia_Predseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Disciplinárna komisia_Podpredseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Rozhodovacia rada_Predseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Rozhodovacia rada_Podpredseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Odvolacia komisia_Predseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Odvolacia komisia_Podpredseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Odvolacia antidopingová komisia_Člen.pdf
Kandidátsky lístok_ Kontrolór SPF.pdf


Spracoval Zuzana Blažová
Autor Zuzana Blažová
Mohlo by vás zaujímať

Predbežný termín Konferencie SPF 2020 - Aktualizované

28.8.2020 | ZUZANA BLAŽOVÁ

Horúce info pred 4.kolom ,, Banskobystrického plaveckého pohára 2020 "

Dnes | PLÁVANIE

Riadna a volebná Konferencia SPF 2020 - Nový termín a miesto konania

Včera | ZUZANA BLAŽOVÁ

Poznáme rozpis zápasov v novej vodnopólovej extraligovej sezóne mužov

22.9.2020 | VODNÉ PÓLO

Slovenský pohár v diaľkovom plávaní - celkové hodnotenie

21.9.2020 | MIROSLAV NOWAK

Finále diaľkoplavcov v Štúrove

21.9.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE

ŠK Hornets Košice obhájil trofej, vo finále žiaril brankár Tomáš Balog

21.9.2020 | VODNÉ PÓLO

Rozhodnutie č. SPF/2019/RR/RR1/U3/P

21.9.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2020/R/Z12 a Stanovisko prezidenta k zápisu č. 12 bod č. 5

Dnes | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Na Slovensku štartuje dnes nová vodnopólová sezóna

18.9.2020 | VODNÉ PÓLO

Riadna a volebná Konferencia SPF 2020 - AKTUALIZOVANÉ k 14.09.2020

14.9.2020 | ZUZANA BLAŽOVÁ

Aktuálne opatrenia, mimoriadne dôležité!

13.9.2020 | PATRIK PAVELKA

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK