logologo_small

Nominačný list / BBCup 2020

piatok, 09.10.2020|Posledná aktualizácia 13.10.2020 10:26
Spracoval: Miroslav Nowak, Autor: Miroslav Nowak | ID článku: 38626

Realizačný tím

Miloš Božik
Vedúci výpravy
Michal Knihár
Tréner
Tomáš Trešl
Tréner
Dušan Novák
Tréner

Informácie o reprezentačnej akci

Zraz účastníkov je 23.10.2020 o 15:00, recepcie hotela Dixon, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica.

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Výnimočná situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu situáciu na Slovensku sa reprezentanti aj členove realizačného tímu účastní reprezentačnej akcie dobrovoľne. Pokiaľ sa ktorýkoľvek športovec alebo člen realizačného tímu rozhodne pre neúčasť z dôvodov ochrany zdraví svojho aj zdraví členov rodiny, bude táto neúčasť ospravedlnená automaticky bez ďalšieho súhlasu vedúceho výpravy alebo inej osoby podieľajúcej sa na rozhodovacom procese nominácie na reprezentačné akcie. 

Všetci ostatní ktorí sa rozhodnou reprezentačnej akcie zúčastniť berú na vedomí, že účasť je na vlastnej riziko. Všetci reprezentanti a realizačný tím musí brať zreteľ na aktuálnu zdravotnícku situáciu v mieste konaní akcie. Zároveň musí dodržiavať všetky nariadenia vedúceho akcie (najmä povinné nosenie rúšok, meranie teploty, nosenie ochranných pomôcok alebo dezinfekcia rúk a predmetov).

2020-10-23 PL BBCup.pdf
Nominační list
2020-10-23 BBCup 2020 prihláška disciplín.pdf
Prihláška disciplín
Spracoval Miroslav Nowak
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK