logologo_small

Nominačný list / EP Eilat 2020

streda, 01.01.2020|Posledná aktualizácia 29.2.2020 23:04
Spracoval: Peter Kačinec, Autor: SPF | ID článku: 32455

Zraz účastníkov je 05.03.2020 o 06:00 na letisku M.R.Štefánika v Bratislave.

Vedúci akcie: Peter Gutyan (+421 905 516 804)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk.

Nominačný list EP Eilat 2020.pdf


Spracoval Peter Kačinec
Autor SPF
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK