logologo_small

Nominačný list | ISF World School Sport Games 2021

piatok, 27.08.2021|Posledná aktualizácia 27.8.2021 14:48
Spracoval: Miroslav Nowak, Autor: Miroslav Nowak | ID článku: 587023

Realizačný tím

Miloš Božik

ISF World School Sport Games 2021: Vedúci akcie

Michal Knihár

ISF U15 World School Sport Games 2021: Tréner

Informácie o reprezentačnej akci

Zraz účastníkov je 11.09.2021 o 07:30, kancelária SAŠŠ, Trnvaská cesta 37, 831 04 Bratislava.

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Výnimočná situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu situáciu na Slovensku sa reprezentanti aj členove realizačného tímu účastní reprezentačnej akcie dobrovoľne. Pokiaľ sa ktorýkoľvek športovec alebo člen realizačného tímu rozhodne pre neúčasť z dôvodov ochrany zdraví svojho aj zdraví členov rodiny, bude táto neúčasť ospravedlnená automaticky bez ďalšieho súhlasu vedúceho výpravy alebo inej osoby podieľajúcej sa na rozhodovacom procese nominácie na reprezentačné akcie. 

Všetci ostatní ktorí sa rozhodnou reprezentačnej akcie zúčastniť berú na vedomí, že účasť je na vlastnej riziko. Všetci reprezentanti a realizačný tím musí brať zreteľ na aktuálnu zdravotnícku situáciu v mieste konaní akcie. Zároveň musí dodržiavať všetky nariadenia vedúceho akcie (najmä povinné nosenie rúšok, meranie teploty, nosenie ochranných pomôcok alebo dezinfekcia rúk a predmetov).

2021-09-11 PL ISF.pdf
Spracoval Miroslav Nowak
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK