logologo_small

Nominačný list | Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne

utorok, 26.10.2021|Posledná aktualizácia 26.10.2021 10:50
Spracoval: Miroslav Nowak, Autor: | ID článku: 591263

Karel Procházka

Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne: Vedúci akcie

Karol Púzser

Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne: Tréner

Rastislav Hlavatý

Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne: Tréner

Beata Šoltesová

Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne: Fyzioterapeut

Vladimír Železník

Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne: Osobný tréner

Edita Kristinová

Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne: Rozhodca

Informácie o reprezentačnej akci

Zraz účastníkov je 30.10.2021 o 06:00, Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.

Výnimka zo zrazu:

  • Edita Kristinová přicestuje do Kazane 31.10.2021
  • Laura Benková sa pripojí k výprave priamo na mieste

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Výnimočná situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu situáciu na Slovensku sa reprezentanti aj členove realizačného tímu účastní reprezentačnej akcie dobrovoľne. Pokiaľ sa ktorýkoľvek športovec alebo člen realizačného tímu rozhodne pre neúčasť z dôvodov ochrany zdraví svojho aj zdraví členov rodiny, bude táto neúčasť ospravedlnená automaticky bez ďalšieho súhlasu vedúceho výpravy alebo inej osoby podieľajúcej sa na rozhodovacom procese nominácie na reprezentačné akcie. 

Všetci ostatní ktorí sa rozhodnou reprezentačnej akcie zúčastniť berú na vedomí, že účasť je na vlastnej riziko. Všetci reprezentanti a realizačný tím musí brať zreteľ na aktuálnu zdravotnícku situáciu v mieste konaní akcie. Zároveň musí dodržiavať všetky nariadenia vedúceho akcie (najmä povinné nosenie rúšok, meranie teploty, nosenie ochranných pomôcok alebo dezinfekcia rúk a predmetov).

2021-11-02 PL ME Kazaň.pdf
Spracoval Miroslav Nowak
Autor
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK