logologo_small

Nominačný list / MM Ravne 2020

pondelok, 27.07.2020|Posledná aktualizácia 03.8.2020 13:07

Realizační tím

Karel Procházka
Vedúci akcie
prochazka@swimmsvk.sk

Zraz účastníkov je 30.07.2020 o 14:30 h - Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk.

2020-08-01 PL MM Ravne.pdf


Spracoval Miroslav Nowak
Autor Miroslav Nowak
Mohlo by vás zaujímať

Reakcie našich predstaviteľov a športovcov na preloženie OH v Tokiu !

25.3.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Informácie pre členov SPF o víruse COVID 19 - Aktualizované o novinky!

19.8.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Ideme do vody!

7.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Preloženie ME v plávaní na budúci rok, prezident Šulek: ,, Správny krok!"

6.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Plávanie: MS v japonskej Fukuoke budú v máji 2022

4.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Celý svet bude naraz polhodinu športovať online

20.4.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Séria podujatí v diaľkovom plávaní je v tomto roku definitívne zrušená

14.4.2020 | PATRIK PAVELKA

Najúspešnejšia juniorka roka 2019 Nikoleta Trníková : ,, Aby sme sa mohli čo najskôr stretnúť! "

10.4.2020 | PLÁVANIE

Andrea Podmaníková : ,, Náš život sa môže zmeniť zo dňa na deň a preto je potrebné žiť v prítomnosti."

9.4.2020 | PLÁVANIE

Na slovíčko s našim športovým riaditeľom Miroslavom Nowakom

8.4.2020 | PLÁVANIE

Plavec Richard Nagy : ,, V poslednom čase sa nesmejem."

9.4.2020 | PLÁVANIE

Definitíva. OH 2020 v Tokiu sa začnú 23. júla 2021

30.3.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK