logologo_small

Nominačný list / MM Ravne 2020

pondelok, 27.07.2020|Posledná aktualizácia 3.8.2020 13:07
Spracoval: Miroslav Nowak, Autor: Miroslav Nowak | ID článku: 34521

Realizační tím

Karel Procházka
Vedúci akcie
prochazka@swimmsvk.sk

Zraz účastníkov je 30.07.2020 o 14:30 h - Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk.

2020-08-01 PL MM Ravne.pdf


Spracoval Miroslav Nowak
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK