logologo_small

Nominačný list | Plzeňské sprinty

utorok, 12.10.2021|Posledná aktualizácia 12.10.2021 07:54
Spracoval: Miroslav Nowak, Autor: | ID článku: 590259

Realizačný tím

Miloš Božik

Plzeňské sprinty: Vedúci akcie

Tomáš Trešl

Plzeňské sprinty: Tréner

Darina Moravcová

Plzeňské sprinty: Tréner

Informácie o reprezentačnej akci

Zraz účastníkov je 14.10.2021 o 08:00, Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Výnimočná situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu situáciu na Slovensku sa reprezentanti aj členove realizačného tímu účastní reprezentačnej akcie dobrovoľne. Pokiaľ sa ktorýkoľvek športovec alebo člen realizačného tímu rozhodne pre neúčasť z dôvodov ochrany zdraví svojho aj zdraví členov rodiny, bude táto neúčasť ospravedlnená automaticky bez ďalšieho súhlasu vedúceho výpravy alebo inej osoby podieľajúcej sa na rozhodovacom procese nominácie na reprezentačné akcie. 

Všetci ostatní ktorí sa rozhodnou reprezentačnej akcie zúčastniť berú na vedomí, že účasť je na vlastnej riziko. Všetci reprezentanti a realizačný tím musí brať zreteľ na aktuálnu zdravotnícku situáciu v mieste konaní akcie. Zároveň musí dodržiavať všetky nariadenia vedúceho akcie (najmä povinné nosenie rúšok, meranie teploty, nosenie ochranných pomôcok alebo dezinfekcia rúk a predmetov).

2021-10-15 PL Plzeňské sprinty.pdf
Spracoval Miroslav Nowak
Autor
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK