logologo_small

Nominačný list | Sústredenie EYOF

štvrtok, 04.11.2021|Posledná aktualizácia 4.11.2021 19:41
Spracoval: Miroslav Nowak, Autor: | ID článku: 591932

Tomáš Trešl

Tomáš Vachan


Tomáš Vachan

manažér reprezentácie 

asistent reprezentačného trénera v diaľkovom plávaní pre kategóriu seniorov a juniorov

Miroslav Machovič

Informácie o reprezentačnej akci

Zraz účastníkov je 06.11.2021 o 14:15, Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.

Výnimka zo zrazu:

  • Miroslav Machovič sa k výprave pripojí 07.11.2021

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Výnimočná situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu situáciu na Slovensku sa reprezentanti aj členove realizačného tímu účastní reprezentačnej akcie dobrovoľne. Pokiaľ sa ktorýkoľvek športovec alebo člen realizačného tímu rozhodne pre neúčasť z dôvodov ochrany zdraví svojho aj zdraví členov rodiny, bude táto neúčasť ospravedlnená automaticky bez ďalšieho súhlasu vedúceho výpravy alebo inej osoby podieľajúcej sa na rozhodovacom procese nominácie na reprezentačné akcie. 

Všetci ostatní ktorí sa rozhodnou reprezentačnej akcie zúčastniť berú na vedomí, že účasť je na vlastnej riziko. Všetci reprezentanti a realizačný tím musí brať zreteľ na aktuálnu zdravotnícku situáciu v mieste konaní akcie. Zároveň musí dodržiavať všetky nariadenia vedúceho akcie (najmä povinné nosenie rúšok, meranie teploty, nosenie ochranných pomôcok alebo dezinfekcia rúk a predmetov).

2021-11-06 PL Soustředění EYOF.pdf
Spracoval Miroslav Nowak
Autor
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK