logologo_small

Nominačný list | Sústredenie reprezentačného družstva SR seniorov a juniorov v plávaní

piatok, 27.08.2021|Posledná aktualizácia 27.8.2021 15:32
Spracoval: Miroslav Nowak, Autor: Miroslav Nowak | ID článku: 587031

Realizačný tím

Vladimír Železník

Sústredenie reprezentačného družstva SR seniorov a juniorov v plávaní: Vedúci akcie

Radoslav Suchánek

Sústredenie reprezentačného družstva SR seniorov a juniorov v plávaní: Tréner

Informácie o reprezentačnej akci

Zraz účastníkov je 22.09.2021 o 11:45, Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Výnimočná situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu situáciu na Slovensku sa reprezentanti aj členove realizačného tímu účastní reprezentačnej akcie dobrovoľne. Pokiaľ sa ktorýkoľvek športovec alebo člen realizačného tímu rozhodne pre neúčasť z dôvodov ochrany zdraví svojho aj zdraví členov rodiny, bude táto neúčasť ospravedlnená automaticky bez ďalšieho súhlasu vedúceho výpravy alebo inej osoby podieľajúcej sa na rozhodovacom procese nominácie na reprezentačné akcie. 

Všetci ostatní ktorí sa rozhodnou reprezentačnej akcie zúčastniť berú na vedomí, že účasť je na vlastnej riziko. Všetci reprezentanti a realizačný tím musí brať zreteľ na aktuálnu zdravotnícku situáciu v mieste konaní akcie. Zároveň musí dodržiavať všetky nariadenia vedúceho akcie (najmä povinné nosenie rúšok, meranie teploty, nosenie ochranných pomôcok alebo dezinfekcia rúk a predmetov).

2021-09-22 PL Soustředění Belek.pdf
Spracoval Miroslav Nowak
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK