logologo_small

Nominačný list / Tréningová bublina Šamorín (juniori, EYOF) - 2. turnus

pondelok, 07.12.2020|Posledná aktualizácia 7.12.2020 10:02
Spracoval: Miroslav Nowak, Autor: | ID článku: 46505

Informácie o reprezentačnej akci

Zraz účastníkov je 07.12.2020 o 13:00, recepcie x-bionic sphere, Dubová 33/A, Šamorín. Reprezetnanti a členovia realizačných tímov ktorí sú v x-bionic sa zrazu nezúčastnia.

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Výnimočná situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu situáciu na Slovensku sa reprezentanti aj členove realizačného tímu účastní reprezentačnej akcie dobrovoľne. Pokiaľ sa ktorýkoľvek športovec alebo člen realizačného tímu rozhodne pre neúčasť z dôvodov ochrany zdraví svojho aj zdraví členov rodiny, bude táto neúčasť ospravedlnená automaticky bez ďalšieho súhlasu vedúceho výpravy alebo inej osoby podieľajúcej sa na rozhodovacom procese nominácie na reprezentačné akcie. 

Všetci ostatní ktorí sa rozhodnou reprezentačnej akcie zúčastniť berú na vedomí, že účasť je na vlastnej riziko. Všetci reprezentanti a realizačný tím musí brať zreteľ na aktuálnu zdravotnícku situáciu v mieste konaní akcie. Zároveň musí dodržiavať všetky nariadenia vedúceho akcie (najmä povinné nosenie rúšok, meranie teploty, nosenie ochranných pomôcok alebo dezinfekcia rúk a predmetov).

2020-12-07 PL Bublina Šamorín junioři.pdfSpracoval Miroslav Nowak
Autor
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK