logologo_small

Sídlo: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
IČO: 36068764 | DIČ: 2021658199
Bankové spojenie: IBAN: SK 98 0200 0000 0030 7423 6255
Telefón: +421 2 381 054 78

RADA SPF

Mgr. Ivan Šulek
Prezident SPF - štatutár
prezident@swimmsvk.sk
Pavel Borsig
Prvý viceprezident SPF - štatutár
borsig@swimmsvk.sk
Mgr. Júlia Kertésová
Viceprezident pre plávanie
kertesova@swimmsvk.sk
MUDr. Miroslava Dubčáková
Viceprezident pre diaľkové plávanie
dubcakova@swimmsvk.sk
Ing. Veronika Strapeková
Viceprezident pre synchronizované plávanie
strapekova@swimmsvk.sk
Pavel Borsig
Viceprezident pre vodné pólo
borsigp@gmail.com
Martina Moravcová Valko
Zástupca športovcov
moravcova@swimmsvk.sk
Daniela Kúkelová
člen pre ekonomiku
Mgr. Dagmar Krausová
Člen pre plávanie
krausova@swimmsvk.sk
doc.PhDr.JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Člen pre legislatívu a právo
mokra@swimmsvk.sk


Kontrolór SPF
Meno a priezviskoPozíciaKontakt

E-mail

Roman Meliš

kontrolór SPF

kontrolor@swimmsvk.sk
Sekreteriát SPF

Meno a priezvisko

Pozícia

Kontakt

E-mail

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

+421 905 297 832‬

prezident@swimmsvk.sk

Pavel Borsig

prvý viceprezident SPF


borsig@swimmsvk.sk

Ivana Lange

generálny sekretár SPF

+421 903 727 778

gen.sekretarSPF@swimmsvk.sk

Emma Libová

asistent generálneho sekretára SPF


libova@swimmsvk.sk

Mgr. Róbert Košťál

súťažný a projektový riaditeľ SPF

+421 918 481 802

kostal@swimmsvk.sk

Bc. Zuzana Košťálová

matrikár SPF

+421 903 651 112

kostalova@swimmsvk.sk

Eleonóra Hudecová

ekonomický pracovník SPF

+421 903 407 369

hudecova@swimmsvk.sk

Ing. Jaroslava Adamcová

hlavný účtovník SPF

+421 915 841 900

adamcova@swimmsvk.sk

Ing. Soňa Polláková

mzdová účtovníčka SPF

+421 903 717 236

pollakova@swimmsvk.sk

Ing. Martina Kuníková

ekonomicko-právny pracovník SPF

+421 905 596 920

kunikova@swimmsvk.sk

Ivana Hofericová

zastupujúci asistent pre plávanie a diaľkové plávanie

+421 949 601 802

hofericova@swimmsvk.sk

neobsadené

asistent pre synchronizované plávanie

‬‬


Mgr. Roman Havrlant

reprezentačný tréner a manažér reprezentácie SR v plávaní, metodik v plávaní

+421 903 207 588

havrlant@swimmsvk.sk

Monika Thűringerová

manažérka reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

   

thuringerova@swimmsvk.sk

neobsadené

manažér reprezentácie SR v plávaní pre OH cyklus 2022 -2024Tomáš Vachan

manažér reprezentácie SR DP a asistent reprezentačného trénera DP

‬+421 940 300 190


Gejza Gyurcsi

manažér reprezentácie SR mužských družstiev vo vodnom póle 

+421 915 595 101

gyurcsi@swimmsvk.sk

Stanislav Vaňo

manažér reprezentácie SR ženských družstiev vo vodnom póle


vano@swimmsvk.sk

Patrik Pavelka

mediálny pracovník (všetky športy)

‬+421 944 064 194

pavelka@swimmsvk.sk

Rada SPF

Meno a priezvisko

Pozícia

Kontakt

E-mail
Rada SPF


rada.spf@swimmsvk.sk


Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

prezident@swimmsvk.sk


Mgr. Júlia Kertésová

viceprezident pre plávanie

kertesova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 19.09.2022

MUDr. Miroslava Dubčáková

viceprezident pre diaľkové plávanie


dubcakova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Ing. Veronika Strapeková

viceprezident pre synchronizované plávanie


strapekova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 19.09.2022

Pavel Borsig

viceprezident pre vodné pólo

borsig@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

doc.PhDr.JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

člen pre legislatívu a právo

mokra@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 19.09.2022

Daniela Kúkelová

člen pre ekonomiku

kukelova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Mgr. Dagmar Krausová

člen pre plávanie

krausova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Martina Moravcová Valko MBA

zástupca športovcov

moravcova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Mgr. Roman Meliš

kontrolór SPF

kontrolor@swimmsvk.sk

Ivana Lange

generálny sekretár SPF


gen.sekretarSPF@swimmsvk.sk


Výbor sekcie plávaniapl@swimmsvk.sk


Mgr. Júlia Kertésová

predseda


kertesova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 19.09.2022

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

Ivana Lange

generálny sekretár SPF


gen.sekretarSPF@swimmsvk.sk

SPF/2021/R/U179/P

Mgr. Roman Havrlant

reprezentačný tréner a manažér reprezentácie SR v plávaní, metodik v plávaní


havrlant@swimmsvk.sk

SPF/2022/R/U4/P

Mgr. Dagmar Krausová

členSPF/2021/R/U179/P

Elena Stanková

člen


SPF/2021/R/U179/P

Katarína Mikulová

člen

SPF/2021/R/U179/P

Gabriela Vevurková

člen


SPF/2021/R/U179/P

Ing. Michal Kraus

člen


SPF/2021/R/U179/P

Martina Moravcová Valko MBA

člen


SPF/2021/R/U179/P

Mgr. Miroslav Šimun

člen

SPF/2021/R/U179/P

Katarína Mikulová ml.

člen


Mgr. Roman Meliš

kontrolór SPF

Ivana Hofericová

asistent sekcie PL

+421 949 601 802Výbor sekcie diaľkového plávania


dp@swimmsvk.sk


MUDr. Miroslava Dubčáková

predseda

Konferencia SPF 2021

Ivana Lange

generálny sekretár SPF

Tomáš Vachan

manažér reprezentácie SR DP a asistent reprezentačného trénera DP

+421 940 300 190Radoslav Suchánek

reprezentačný tréner SR DP

+421 905 279 180


Andrej Laho

členPavol Peciar

člen

Mgr. Katarína Hamadejová

člen

Ivana Hofericová

asistent sekcie DP

+421 949 601 802

Mgr. Roman Meliš

kontrolór SPF

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

Výbor sekcie synchronizovaného plávania


sp@swimmsvk.sk

Ing. Veronika Strapeková

predseda

Konferencia SPF 19.09.2022

Ivana Lange

generálny sekretár SPF


Monika Thűringerová

manažérka reprezentácie SP

Mgr. Zuzana Žáková, PhD.

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

JUDr. Lucia Shepard, LLM

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Ing. arch. Romana Horská

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Bc. Martina Nela Vaculčík

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Miriam Bednáriková

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Mgr.Bc. Katarína Spiess

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Mgr. Lucia Allárová

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Mgr. Roman Meliš

kontrolór SPFMgr. Ivan Šulek

prezident SPF


Výbor sekcie vodného póla


vp@swimmsvk.sk


Pavel Borsig

predseda


Konferencia SPF 2021

Ivana Lange

generálny sekretár SPF

Stanislav Vaňo

manažér reprezentácie SR ženských družstiev vo vodnom póle

Gejza Gyurcsi

manažér reprezentácie SR mužských družstiev vo vodnom póle

Milan Oršula

člen

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U134/P

Vlastimil Kratochvíl

člen

SPF/2021/R/Z17/U14

Ľubomír Tóth

člen


SPF/2021/R/Z17/U14

Mgr. Roman Meliš

kontrolór SPF

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF
Disciplinárna komisia SPF


disciplinarna.komisia@swimmsvk.sk


Mgr. Csilla Szomolaiová

predsedaKonferencia SPF 2021

Ing. Adam Czaszko

podpredseda

Konferencia SPF 2021

Rastislav Krajčík

člen


Zápis č.SPF/2022/R/Z13

Milan Krajčík

členZápis č.SPF/2022/R/Z13

Bc. Vladimír Blahutiak

členZápis č.SPF/2022/R/Z13

JUDr. Patrik Hrbek

člen

Zápis č.SPF/2022/R/Z13

Rozhodovacia rada SPF


rozhodovacia.rada@swimmsvk.sk


Mgr. Martina Breierová

predseda


breierova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Mgr. Mária Michaela Jašková

podpredseda


jaskova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Mgr. Lukáš Štefánik, LL.M, advokát

člen


Zápis č.SPF/2022/R/Z13

Mgr. Lucia Beláková

člen


Zápis č.SPF/2022/R/Z13


Odvolacia komisia SPF

odvolacia.komisia@swimmsvk.sk

Mgr. Branislav Mráz

predsedaKonferencia SPF 2021

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

podpredsedaKonferencia SPF 2021

Mgr. Petra Helt, PhD.

člen

Zápis č.SPF/2022/R/Z13


Volebná komisia SPF

.

predseda - funkcia je neobsadená
Mgr. Ján Urbanský

členKonferencia SPF 2021

Ing. Štefan Šmihula

členKonferencia SPF 2021

Matrikári súťaží
Mgr. Miroslav Šimun

súťaže v plávaní

‬+421 905 337 572

miroslav.simun@gmail.com

Ing. Peter Radič

súťaže vo vodnom póle

+421 908 248 700

matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk


súťaže v synchronizovanom plávaníŠportoví administrátori
Miroslav Šimun

SSO

+421 905 337 572

miroslav.simun@gmail.com

Iveta Marková

BAO

+421 902 893 586

iveta.markova@stuba.sk

Jana Hrycková

BAO

+421 905 223 496

j.hryckova@gmail.com

Katarína Mikulová

SSO

+421 905 899 500

mikulova.katka@gmail.com

Edita Pavlíková

SSO

+421 950 641 672

editapavlikova.sa@gmail.com

Martin Králik

VSO

+421 911 381 035

martin.kralik69@gmail.com

Dana Micikášová

VSO

+421 915 523 776

dana.micikasova@gmail.com

Zuzana Szabóová

VSO

+421 907 573 623

stk.vso@gmail.com

Dagmar Krausová

ZSO

+421 903 262 643

dadakra@gmail.com

Veronika Potančoková

SSO

+421 918 277 467

verkapot@gmail.com


Naďa Balintová

ZSO

+421 944 507 359

nada.balintova@gmail.comObsluha EČZ

Miroslav Nowak

Bratislava

+421 951 730 00

info@miroslavnowak.cz


Michal Balacenko

Bratislava

+421 948 041 515

balmich@gmail.com


Peter Štrba

Žilina

+421 908 506 336

strbap@gmail.com

Juraj Husár

Rimavská Sobota

+421 908 903 378

omegaosm6@gmail.com

Erich Serbin

Humenné

+421 915 935 596

erich.serbin@gmail.com


Rozhodcovská komisia pre plávanie

predseda komisie - neobsadenéDagmar Krausová

člen - v prípade potreby podpora pre všetky oblasti a súťaže

dagmar.krausova@euba.sk

SPF/2021/R/U189/P

Daria Bálintová /FINA/

člen - oblastné súťaže v ZSO

daraba@centrum.sk

SPF/2021/R/U189/P

Lesanka Stanková

člen - oblastné súťaže v BAO

lszalaiova@me.com

SPF/2021/R/U189/P

Milada Leščáková

člen - oblastné súťaže vo VSO

72milady@gmail.com

SPF/2021/R/U189/P

Janka Potančoková

člen - oblastné súťaže v SSO

pj.banby@gmail.com

SPF/2021/R/U189/P
SPF/2021/R/U203/P


Manažéri rozhodcovských zborov


Ján Bohát

súťaže vo vodnom póle


rozhodcoviavp@gmail.com

SPF/2022/R/U228/P

Mgr. Zuzana Žáková, PhD.

súťaže v synchronizovanom plávaní

zakova.zuzana@gmail.com


Katarína Mikulová ml.

súťaže v plávaní

katocka.mikulova@gmail.com

SPF/2022/R/U227/P

Trénersko-metodická komisia synchronizovaného plávania


Jana Mezovská

predseda a člen komisie

SPF/2022/R/U181/P

Nora Szauder

člen komisie

SPF/2022/R/U181/P

Zuzana Žáková

člen komisie

SPF/2022/R/U181/P

Jana McDonnell

člen komisie

SPF/2022/R/U181/P


Trénersko-metodická komisia vodného póla

Mgr. Milan Oršula

vedúci trénersko-metodickej komisie

orsula@swimmsvk.sk

SPF/2022/R/U208/P

Komisia Masters

Branislav Hakel

predseda komisie Masters

+421 915 437 184

brani.hakel@turcianskivlci.sk

SPF/2021/R/Z17/U2

Lucia Mokrá

podpredsedníčka komisie Masters

+421 905 412 665

lucia.mokra@uniba.sk, mokra@swimmsvk.sk

SPF/2021/R/Z17/U2

Mária Hausnerová

člen pre Západné Slovensko

+421 907 150 333

bruno.hausner47@gmail.com

SPF/2021/R/Z17/U2

Rastislav Pavlík

člen pre Stredné Slovensko

+421 903 711 661

pachoo373@gmail.com

SPF/2021/R/Z17/U2

Miroslav Čmel

člen pre Východné Slovensko

+421 918 140 713

cmelmiroslav@gmail.com

SPF/2022/KM/Z7

Klára Vevurková

člen pre diaľkové plávanie

+421 907 271 592

vevurkovak@gmail.com

SPF/2022/KM/Z7

Pavol Tkáč

člen pre vodné pólo

+421 918 995 143

pavoltkac73@gmail.com

SPF/2021/R/Z17/U2

Veronika Strapeková

člen pre synchronizované plávanie

+421 903 216 013

vstrapekova@mac.com, strapekova@swimmsvk.sk

SPF/2022/KM/Z7

Peter Plavec

člen pre zimné plávanie

Katarína Sedláková

člen pre oblasť zdravého životného štýlu a personalizovanej výživy

+421 905 915 785

katka9sedlakova@gmail.com

SPF/2021/R/Z17/U2

Zoltán Makai

člen pre oblasť histórie plaveckých športov - sieň slávy, galéria osobností

+421 917 091 472

mazo@mazo.sk

SPF/2022/KM/Z7

FINA rozhodkyne synchronizovaného plávania

FINA rozhodcovia plávaní

FINA rozhodcovia vodného póla

Členovia v medzinárodných komisiách (FINA, LEN alebo iné)

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK