logologo_small

Kancelária: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
IČO: 36068764 | DIČ: 2021658199
Bankové spojenie: IBAN: SK 98 0200 0000 0030 7423 6255
Telefón: +421 2 381 054 78

 

Štatutárny orgán SPF


Ivan Šulek
Prezident SPF
prezident@swimmsvk.sk
Rastislav Bielik
prvý viceprezident SPF
bielik@swimmsvk.sk
Kontrolór SPF
Meno a priezviskoPozíciaKontakt

E-mail

Roman Meliš

kontrolór SPF

kontrolor@swimmsvk.sk
Sekreteriát SPF

Meno a priezvisko

Pozícia

Kontakt

E-mail

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

+421 905 297 832‬

prezident@swimmsvk.sk

Miroslav Nowak

športový riaditeľ SPF

+421 903 717 236sport@swimmsvk.sk

Mgr. Róbert Košťál

súťažný a projektový riaditeľ SPF+421 918 481 802kostal@swimmsvk.sk

Bc. Zuzana Košťálová

matrikár SPF+421 903 651 112kostalova@swimmsvk.sk

Eleonóra Hudecová

ekonomický pracovník SPF

+421 903 407 369

hudecova@swimmsvk.sk

Ing. Jaroslava Adamcová

hlavný účtovník SPF

+421 915 841 900

adamcova@swimmsvk.sk

JUDr. Zuzana Blažováekonomicko-právny pracovník SPF

+421 905 596 920

blazova@swimmsvk.sk

Bianca Grznárová

asistent pre plávanie

+421 905 595 415

grznarova@swimmsvk.sk

Bc. Jana Labáthová

asistent pre synchronizované plávanie

+421 903 427 522

labathova@swimmsvk.sk

Jana McDonnell

manažérka reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

‬+421 917 627 419‬

mcdonnell@swimmsvk.sk

Gejza Gyurcsi

manažér reprezentácie SR vo vodnom póle pre mužov

+421 915 595 101gyurcsi@swimmsvk.sk

Ing. Martina Kuníková

manažérka reprezentácie SR vo vodnom póle pre ženy

+421 238 105 478

kunikova@swimmsvk.sk

Patrik Pavelka

mediálný pracovník (všetky športy)

+421 944 064 194‬

pavelka@swimmsvk.sk

Rada SPF

Meno a priezvisko

Pozícia

Kontakt

E-mail

Rada SPF


rada.spf@swimmsvk.sk

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

prezident@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2019

Ing. Rastislav Bielik

viceprezident pre plávanie

bielik@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2019

Pavol Peciar

viceprezident pre diaľkové plávanie

peciar@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2019

Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

viceprezident pre synchronizované plávanie

labudova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2016

Ing. Štefan Šmihuľa

viceprezident pre vodné pólo

smihula@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2016

JUDr. Marcel Blažo

člen pre legislatívu a právo

blazo@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2016

Ing. Nora Szauder

člen pre ekonomiku

szauder@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2016


člen pre plávanie


* člen sa vzdaľ funkcie

Ing. Tomáš Klobučník

zástupca športovcov

klobucnik@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2019

Výbor sekcie plávania


pl@swimmsvk.sk

Ing. Rastislav Bielik

predseda

Konferencia SPF 2019

Mgr. Vladimír Železník

člen

PaedDr. Karel Procházka, PhD.

člen

Radoslav Sabol

člen

Miloš Božik

člen
Výbor sekcie diaľkového plávania


dp@swimmsvk.sk

Pavol Peciar

predseda

Konferencia SPF 2019

Miroslav Nowak

člen

Radoslav Suchánek

člen

Miroslava Dubčáková

člen

Výbor sekcie synchronizovaného plávania


sp@swimmsvk.sk

Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

predseda

Jana McDonnell

člen (manažér reprezentácie SR v synchronizovanom pl.)

Ing. Veronika Strapeková

člen

Ing. Nora Szauder

člen (reprezentačný tréner v synchronizovanom pl.)

Ing. Ivana Solymosyová

člen

Mgr. Zuzana Žáková PhD.

člen

Lucia Aczelová

člen

Ing. Marián Viazanko

člen

Výbor sekcie vodného póla

vp@swimmsvk.sk

Ing. Štefan Šmihuľa

predseda

Gejza Gyurcsi

člen (manažér reprezentácie SR pre mužov)

Martina Kuníková

člen (manažér reprezentácie SR pre ženy)


Mgr. Martin Berlanský

člen

SPF/2019/R/Z3/U16

Ing. Michal Gogola

člen

Mgr. Miroslav Gogola

člen

Rozhodnutie Rady SPF

Ing. Dušan Kucharík

člen

Ing. Alena Harčariková, MBA

člen

Ing. Marek Gális

člen

Ľubomír Tóth

člen

Ing. Pavol Komjáthy

člen

Ing. Andrej Zareva

člen

Ing. Pavol Mihalkovič

člen

SPF/2019/R/Z1/U7​

PhDr. Karol Bačo

člen

Disciplinárna komisia SPF

disciplinarna.komisia@swimmsvk.sk


Mgr. Peter Bartovič

predseda

Ing. Tomáš Balog

členIng. arch. Edita Pavlíková

člen

JUDr. Peter Mihál

člen

Rastislav Krajčík

člen

Mgr. Patrik Hrbek

člen

Milan Krajčík

člen

JUDr. Katarína Horváthová

člen

Mgr. Viktor Karel

členRozhodovacia rada SPF

rozhodovacia.rada@swimmsvk.sk

Mgr. Igor Šumichrast

predseda

JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová

podpredseda

Ing. Jana McDonnell

člen

Mgr. Michal Klein

člen

JUDr. Ľubomír Myndiuk, L.L.M

člen

Odvolacia komisia SPF

odvolacia.komisia@swimmsvk.sk

predseda


neobsadená funkcia

podpredseda


neobsadená funkcia

Mgr. Zuzana Žáková PhD.

člen

Bc. Ján Urbanský

člen

Erik Kolář

člen

Odvolacia antidopingová komisia SPF

odvolacia.antidopingova.komisia@swimmsvk.sk

JUDr. Zuzana Blažová

člen

MUDr. Róbert Dinka

člen

JUDr. Peter Sepeši

člen

Volebná komisia SPF


predseda

neobsadená funkcia

Bc. Ján Urbanský

člen

Mgr. Zuzana Žáková PhD.

zapisovateľ

Matrikári súťaží

Mgr. Miroslav Šimun

súťaže v plávaní

+421 905 337 572

miroslav.simun@gmail.com

Ing. Peter Radič

súťaže vo vodnom póle

+421 908 248 700

matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk

Jana Labáthová

súťaže v synchronizovanom plávaní

+421 907 744 459‬

labathova@swimmsvk.sk

Športoví administrátori

Miroslav Šimun

SSO

+421 905 337 572

miroslav.simun@gmail.com

Iveta Marková

BAO

+421 902 893 586

iveta.markova@stuba.sk

Dagmar Krausová

ZSO

+421 903 262 643

dadakra@gmail.com

Michal Kán

SSO

+421 907 171 758

kanmika@gmail.com

Jana Hrycková

BAO

+421 905 223 496

j.hryckova@gmail.com

Katarína Mikulová

SSO

+421 905 899 500

mikulova.katka@gmail.com

Edita Pavlíková

SSO

+421 911 236 958

editapavlikova.sa@gmail.com

Martin Králik

VSO

+421 911 381 035

martin.kralik69@gmail.com

Dana Micikášová

VSO

+421 915 523 776

dana.micikasova@gmail.com

Zuzana Szabóová

VSO

+421 907 573 623

stk.vso@gmail.com

Obsluha EČZ

Miroslav Nowak

Bratislava

+421 903 717 236

info@miroslavnowak.cz

Michal Balacenko

Bratislava

+421 948 041 515‬​

balmich@gmail.com

Peter Štrba

Žilina

+421 908 506 336

strbap@gmail.com

Juraj Husár

Rimavská Sobota

+421 908 903 378

omegaosm6@gmail.com

Erich Serbin

Humenné

+421 915 935 596

erich.serbin@gmail.com

Manažeri rozhodcovských zborovrozhodca.spz@gmail.com

Štefan Bottlik

súťaže vo vodnom póle

stefan_bottlik@yahoo.com

Lucia Aczelová

súťaže v synchronizovanom plávaní

laczelova@stonline.sk

FINA rozhodcovia

FINA list

Edita Kucejová

č. 20 / 01.01.2019-31.12.2022 (rozhodca plávaní)

kucejova@atlas.sk

Ladislav Struhár

č. 20 / 01.01.2019-31.12.2022 (rozhodca plávaní)

herry@centrum.sk

Dária Bálintová

č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca plávaní)

daraba@centrum.sk

Milada Leščáková

č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca plávaní)

72milady@gmail.com

Miroslav Soško

č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca plávaní)

toto@stonline.sk

Ján Urbanský

č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (štartér)

urbansky.jan@seznam.cz

Štefan Tanka

č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (štartér)

gumygaby@gmail.com

Miroslav Nowak

č. 12 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca diaľkového pl.)

+421 903 717 236

info@miroslavnowak.cz

Zuzana Szabóová

č. 12 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca diaľkového pl.)

+421 907 573 623

triklub.poprad@gmail.com

Adam Czaszko

01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca vodného póla)


Róbert Horváth

01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca vodného póla)


Martina Kuníková

01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca vodného póla)

Róbert Prelovský

01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca vodného póla)

Peter Radič

01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca vodného póla)

Mária Dzureková

G / 01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca synchronizovaného pl.)  

Jana Mezovská

A / 01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca synchronizovaného pl.)

Lucia Shepard

A / 01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca synchronizovaného pl.)


Zuzana Lobpreisová

G / 01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca synchronizovaného pl.)

Jana Mcdonnell

G / 01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca synchronizovaného pl.)

Ivana Solymosyová

G / 01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca synchronizovaného pl.)  

Veronika Strapeková

G / 01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca synchronizovaného pl.)

Nora Szauder

G / 01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca synchronizovaného pl.)

Monika Thüringerová

G / 01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca synchronizovaného pl.)


Zuzana Žáková

A / 01.01.2019-31.12.2019 (rozhodca synchronizovaného pl.)


Členovia v medzinárodných komisiách (FINA, LEN alebo iné)

Štefan Bottlik
člen LEN TWPC 2017-2020 (technická komísia vodného póla)
stefan_bottlik@yahoo.com
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK