logologo_small

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2021/DK/4

utorok, 18.01.2022|Posledná aktualizácia 18.1.2022 07:45

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku

48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF, vo veci podnetu

navrhovateľky: Ivana Lange – generálna sekretárka SPF, vedúca výpravy na Majstrovstvách sveta v plávaní v Abu Dhabi a členka SPF reg. číslo SVK13011, na prešetrenie konania individuálneho člena SPF, a to vzhľadom na možné porušenia predpisov SPF,

z a č í n a

v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania

SPF/2021/DK/4 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF:

Richard Nagy, reg. číslo SVK10390

(ďalej aj „športovec“)

oznámenie_SPF_2021_DK4.pdf
Mohlo by vás zaujímať

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 28 - 34

Dnes

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 23 - 25

25.5.2022

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 26 - 27

25.5.2022

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 3 - 22

25.4.2022

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2022/DK/3

22.4.2022

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2022/DK/2

22.4.2022

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2022/DK/VP 1 - 2

23.2.2022

SUMÁR ROZHODNUTÍ DK SPF č. SPF/2021/DK/VP 31-40

23.2.2022

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č.SPF/2021/DK/1

18.1.2022

Záznam Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/2

15.12.2021

Záznam Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/1

15.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U230/P

19.11.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK