logologo_small

Prestup športovcov z NERZI do PSKZI

štvrtok, 31.03.2022

Žiadosť o povolenie prestupu športovcov zo dňa 30.03.2022

Rozhodnutie o prestupe športovcov_NERZI_PSKZI.pdf
Zoznam členov prestupujúcich z NERZI do PSKZI.pdf
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK