logologo_small

Prestup športovcov z SWLTN do SLATN

streda, 28.07.2021

Žiadosť o povolenie prestupu športovcov zo dňa 28.07.2021.

Rozhodnutie o prestupe športovcov_SWLTN_SLATN.pdf
Zoznam členov prestupujúcich z SWLTN do SLATN k 01.08.2021.pdf
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK