logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U13/P

utorok, 06.06.2023

VSSP SPF schvaľuje predĺženie pobytu rozhodkyne na nominačnom podujatí World Aquatics Artistic Swimming World Cup - Montpellier 2023/FRA v termíne 5.5.–7.5.2023.

Náklady vzniknuté z predĺženia pobytu rozhodkyne na podujatí budú hradené z rozpočtu SPF na rok 2023 z kapitoly 15/150403 Synchronizovaného plávania.

Uznesenie č.13_Zaslanie rozhodcu na súťaž.docx-2.pdf
U13_Uznesenie a hlasovanie_SPF_2023_VSSP_U13_Poslanie rozhodcu na súťaž.docx.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U40/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U39/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK