logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U13/P

utorok, 06.06.2023

VSSP SPF schvaľuje predĺženie pobytu rozhodkyne na nominačnom podujatí World Aquatics Artistic Swimming World Cup - Montpellier 2023/FRA v termíne 5.5.–7.5.2023.

Náklady vzniknuté z predĺženia pobytu rozhodkyne na podujatí budú hradené z rozpočtu SPF na rok 2023 z kapitoly 15/150403 Synchronizovaného plávania.

Uznesenie č.13_Zaslanie rozhodcu na súťaž.docx-2.pdf
U13_Uznesenie a hlasovanie_SPF_2023_VSSP_U13_Poslanie rozhodcu na súťaž.docx.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U4

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U3

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U2

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U9

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U8

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U7

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U6

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U5

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U4

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U3

14.7.2023

Zápis VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5

10.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U18/P

14.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK