logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U14/P

utorok, 06.06.2023

VSSP SPF schvaľuje nomináciu výpravy na podujatie World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2023 - Meet 3 EGY, Egypt, Soma Bay 13 - 15 May 2023.

Reprezentant:

Viktória Reichová

Tréner:

Maryna Krykunova

Rozhodca:

Jana Mezovská

Náklady spojené s účasťou na podujatí budú hradené z vlastných zdrojov reprezentantky, príp. klubu, ku ktorému má príslušnosť.

Uznesenie č.14_SPF_2023_VSSP_WC3_nominácia.docx.pdf
U14_Uznesenie a hlasovanie_SPF_2023_VSSP_U14_Nominácia Egypt.docx.pdf
Príloha-SPF_2023_KVŠ_U1_WC3_nominácia_hlasovanie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U11/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U10/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U09/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U08/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U07/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U06/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U05/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U04/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U03/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U6/P

3.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U5/P

3.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U02/P

31.1.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK