logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U14/P

utorok, 06.06.2023

VSSP SPF schvaľuje nomináciu výpravy na podujatie World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2023 - Meet 3 EGY, Egypt, Soma Bay 13 - 15 May 2023.

Reprezentant:

Viktória Reichová

Tréner:

Maryna Krykunova

Rozhodca:

Jana Mezovská

Náklady spojené s účasťou na podujatí budú hradené z vlastných zdrojov reprezentantky, príp. klubu, ku ktorému má príslušnosť.

Uznesenie č.14_SPF_2023_VSSP_WC3_nominácia.docx.pdf
U14_Uznesenie a hlasovanie_SPF_2023_VSSP_U14_Nominácia Egypt.docx.pdf
Príloha-SPF_2023_KVŠ_U1_WC3_nominácia_hlasovanie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U4

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U3

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U2

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U9

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U8

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U7

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U6

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U5

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U4

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U3

14.7.2023

Zápis VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5

10.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U18/P

14.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK