logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U5/P

utorok, 06.06.2023

VSSP SPF schvaľuje nomináciu Luciu Shepard/rozhodca na podujatí World Aquatics Artistic Swimming World Cup - Markham 2023 - Leg 1 v termíne 16.–18.03.2023.

VSSP SPF zároveň schvaľuje výnimku, na základe ktorej bude časť nákladov spojená s účasťou Lucie Shepard na podujatí hradená z rozpočtu SPF na rok 2023.

Uznesenie č.5_SPF_2023_VSSP_U5_WC_Shepard.docx-5.pdf
U5_Uznesenie a hlasovanie_SPF_2023_VSSP_U5_Lucia Shepard_Markham.docx.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK