logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U5/P

utorok, 06.06.2023

VSSP SPF schvaľuje nomináciu Luciu Shepard/rozhodca na podujatí World Aquatics Artistic Swimming World Cup - Markham 2023 - Leg 1 v termíne 16.–18.03.2023.

VSSP SPF zároveň schvaľuje výnimku, na základe ktorej bude časť nákladov spojená s účasťou Lucie Shepard na podujatí hradená z rozpočtu SPF na rok 2023.

Uznesenie č.5_SPF_2023_VSSP_U5_WC_Shepard.docx-5.pdf
U5_Uznesenie a hlasovanie_SPF_2023_VSSP_U5_Lucia Shepard_Markham.docx.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U4

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U3

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U2

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U9

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U8

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U7

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U6

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U5

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U4

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U3

14.7.2023

Zápis VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5

10.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U18/P

14.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK