logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U6/P

utorok, 06.06.2023

VSSP SPF schvaľuje v zmysle a s odkazom na čl. 1 bod 3 Smernice Slovenskej plaveckej federácie o systéme zabezpečenia a organizácie športovej prípravy a nominácií reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní zabezpečenie tréningovej prípravy RD Mladší juniori, Juniori a Seniori v SP v priestoroch v rámci tréningových hodín klubov Iuventa Aquatix, o.z. a TJ Slávia STU Bratislava na obdobie od 1.1.2023 do 28.2.2023.

Náklady budú hradené z vlastných zdrojov Sekcie synchronizovaného plávania formou refakturácie nákladov dotknutých klubov.

U6_Uznesenie a hlasovanie_SPF_2023_VSSP_U6_Tréningová príprava reprezentácie.docx.pdf
Uznesenie č.6_Návrh na rozhodnutie VSSP SPF_TP SPF_U6 do 28.2.2023.docx-2.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U40/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U39/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK