logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U7/P

utorok, 06.06.2023

VSSP SPF schvaľuje v zmysle a s odkazom na čl. 1 bod 3 Smernice Slovenskej plaveckej federácie o systéme zabezpečenia a organizácie športovej prípravy a nominácií reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní zabezpečenie tréningovej prípravy štátnej športovej reprezentácie v synchronizovanom plávaní v mesiaci jún 2022 v rámci tréningových hodín klubu Iuventa Aquatix, o.z..

Náklady budú hradené z vlastných zdrojov Sekcie synchronizovaného plávania formou refakturácie nákladov dotknutých klubov.

Uznesenie č.7_Návrh na rozhodnutie VSSP SPF_U7.docx-3.pdf
U7_Uznesenie a hlasovanie_SPF_2023_VSSP_U7_dodatočné schválenie JÚN 2022.docx-2.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U4

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U3

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5/U2

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U9

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U8

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U7

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U6

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U5

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U4

14.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4/U3

14.7.2023

Zápis VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z5

10.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U18/P

14.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK