logologo_small

Uznesenie VSPL č.SPF/2023/VSPL/U27/P

piatok, 17.03.2023|Posledná aktualizácia 17.3.2023 14:54

Uznesenie VSPL č. SPF/2023/VSPL/U27/P

VSPL schvaľuje nomináciu trénerov na medzinárodný edukačný seminár EXPERIENTA (LEN).

a.) Termín akcie: 02.04.-05.04.2023, miesto: Font Romeu

b.) Nominácia: Matúš Putala, Tomáš Vachan

c.) Akcia na náklady LEN do 800€/osobu - refakturácia (V prípade vyššej sumy nákladov nad 800€/osobu. zvyšné náklady hradí SPF z kapitoly 160204.)

Približné náklady na akciu cca 750€/osobu (pobyt 300€, transport 150€, letenka cca 300€). Zodpovední: p. Havrlant

Uznesenie

Uznesenie VSPL č. SPF/2023/VSPL/U27/P

Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU UXY - Experienti edu 03.23.pdf
U27Uznesenie a hlasovanie .pdf
Experientia - Font Romeu - Logistics Program.pdf
Experientia Project - France Program 04.23.pdf


Mohlo by vás zaujímať

Zápis VSPL č. SPF/2024/VSPL/Z5

20.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U26/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U25/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U24/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U23/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U22/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U21/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U20/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U19/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U18/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U17/P

13.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK