logologo_small

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U46/P

štvrtok, 07.07.2022|Posledná aktualizácia 1.11.2022 16:56

VSSP SPF súhlasí s poverením asistentiek reprezentačného trénera p. Moniky Thuringer a

p. Romany Horskej, na obdobie, kedy SPF nemá obsadenú pozíciu manažéra reprezentácie SP, spoločným výkonom úloh manažéra reprezentácie SP, a to za podmienky, že uvedení zamestnanci rozšírenie kompetencií akceptujú formou uzavretia dodatku k príslušnej existujúcej zmluve medzi športovým odborníkom a SPF.

Uznesenie 2022 VSSP U46.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U14/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U13/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U12/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U11/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U10/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U9/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U8/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U7/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U6/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U5/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U4/P

Včera

Zápis VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4

Včera

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK