logologo_small

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U51/P

utorok, 09.08.2022|Posledná aktualizácia 1.11.2022 16:53

VSSP SPF schvaľuje úhradu nákladov vo výške 1070,82 Eur na materiálne vybavenie reprezentantiek synchronizovaného plávania z podkapitoly 150404. Ide o materiál značky Speedo, ktorý bol po súhlase odkúpený zo skladu sekciou synchronizovaného plávania.

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá povinnosť zaevidovať uvedenú zmenu na skladových kartách ako aj vykonať zmenu v rozpočte kapitoly 150404 SP.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: p. Thuringerová M., p. Hudecová E. p. Adamcová, Košťálová

Uznesenie 2022 VSSP U51.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U14/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U13/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U12/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U11/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U10/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U9/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U8/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U7/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U6/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U5/P

Včera

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U4/P

Včera

Zápis VSSP č. SPF/2023/VSSP/Z4

Včera

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK