logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U16/P

pondelok, 12.06.2023

VSSP SPF schvaľuje technicko-materiálne zabezpečenie podujatia ASC Strudel Open 2023 Bratislava/SVK v termíne 26. - 28.5.2023 a podujatia Synchro Stars 2023 Bratislava/SVK v termíne 26.-28.5.2023. Alikvotná výška technicko-materiálnych nákladov podujatí ASC Strudel Open 2023 Olomocu/CZE, ASC Strudel Open 2023 Bratislava/SVK a Synchro Stars 2023 Bratislava/SVK pripadajúca na SPF, sekciu synchronizovaného plávania bude hradená z rozpočtu SPF pre rok 2023, sekcie synchronizovaného plávania, kapitoly 16 a z vlastného účtu sekcie synchronizovaného plávania.

U16_Uznesenie a hlasovanie_SPF_2023_VSSP_U16_Organizácie súťaže a schválenie propozícií Strudel.docx.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK