logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U17/P

pondelok, 12.06.2023|Posledná aktualizácia 10.11.2023 14:47

VSSP SPF schvaľuje organizačné a materiálne zabezpečenie súťaže ASC Strudel Open v termíne 26. - 28.5.2023. Náklady spojené s organizáciou podujatia vrátane prenájmu priestorov, prenájmu zariadenia a nákupu materiálu budú hradené z rozpočtu SPF, z kapitol 160402 a 160404.

SPF_2023_VSSP_U17_Organizačné zabezpečenie a nákup potrebného vybavenia na súťaž Strudel.docx.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U40/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U39/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK