logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2023/VSSP/U17/P

pondelok, 12.06.2023|Posledná aktualizácia 10.11.2023 14:47

VSSP SPF schvaľuje organizačné a materiálne zabezpečenie súťaže ASC Strudel Open v termíne 26. - 28.5.2023. Náklady spojené s organizáciou podujatia vrátane prenájmu priestorov, prenájmu zariadenia a nákupu materiálu budú hradené z rozpočtu SPF, z kapitol 160402 a 160404.

SPF_2023_VSSP_U17_Organizačné zabezpečenie a nákup potrebného vybavenia na súťaž Strudel.docx.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U11/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U10/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U09/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U08/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U07/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U06/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U05/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U04/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U03/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U6/P

3.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U5/P

3.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U02/P

31.1.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK