logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

nedeľa, 07.04.2024|Posledná aktualizácia 7.4.2024 23:46

VSSP SPF schvaľuje organizáciu online školenia nových technických kontrolórov pre synchronizáciu, ktoré sa uskutoční dňa 14.04.2024.

Školitelia:

Lucia Shepard, predseda RK VSSP SPF

Jana McDonnell, manažér rozhodcovských zborov RK VSSP SPF

Školitelia zabezpečia organizáciu školenia a vyškolenie nových technických kontrolórov pre synchronizáciu bez nároku na odmenu.


SPF_2024_VSSP_U13_P_skolenie.pdf
SPF_2024_VSSP_U13_P_hlasovanie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U26/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U25/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U24/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U23/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U22/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U21/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U20/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U19/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U18/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U17/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U16/P

13.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK