logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U16/P

pondelok, 13.05.2024

VSSP SPF schvaľuje úhraducestovných nákladov členky technickej komisie synchronizovaného plávania European Aquatics McDonnell Jany v súvislosti s jej účasťou na podujatí European Aquatics Championships v Belehrade/SRB v termíne 10.-14.06.2024 (príchod členov EA TASC dňa 07.06.2024, odchod členov EA TASC dňa 15.06.2024). Ubytovacie a poistné náklady budúpre členov EA TASC hradené organizátorom, resp. European Aquatics.

Predpokladané cestovné náklady:

Letenka: 300 EUR

Náklady budú hradené z kapitoly: 160402


pf-2024-vssp-u16-p-hlasovanie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

7.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

11.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK