logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U17/P

pondelok, 13.05.2024

Návrh uznesenia

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantky reprezentačného družstva Seniori a realizačného tímu na podujatie World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2024 - Stop 3 CAN, Canada, Markham 31 May - 02 Jun 2024, ktoré je súčasťou PP pre RD S.

Náklady výpravy budú hradené z rozpočtu SPF 2024, kapitoly 150402 Sekcie synchronizovaného plávania.

Výprava:

Reprezentanti: Viktória Reichová

Tréneri: Kséniya Sydorenko

Vedúci výpravy: Kséniya Sydorenko

Predokladané náklady na podujatie: 4 280 € (doprava, ubytovanie, poistenie)

Úloha z rozhodnutia: VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie na Radu SPF.


spf-2024-vssp-u17-p-canada-31may-02jun2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

7.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

11.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK