logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U18/P

pondelok, 13.05.2024

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva Juniori a Mladší juniori a realizačného tímu na

podujatie Slovakia National Championships & Austrian National Championships 2024 12&under and Juniors

Category v termíne 11. - 12.5.2024. Reprezentanti:

Ásványiová Veronika, Bernáthová Michaela, Karovičová Silvia, Krajčovičová Lea, Lajčáková Johana, Letkovičová Lillian, Lisá Ingrid, Markušová Hana, Markušová Tamara, Matúšová Eva, Michvocíková Emília, Mikulová Andrea, Miša Viktoria, Strapeková Žofia, Vilímová Isabella, Vilímová Mia, Živná Charlotta

Tréneri:

Labáthová Jana, Thüringerová Monika

Vedúci výpravy:

Thüringerová Monika

Reprezentačného družstvo Juniori bude oslobodené od platenia štartovného poplatku. Náklady reprezentačného družstva Mladší juniori (štartovný poplatok) budú hradené z vlastných zdrojov reprezentantov.


spf-2024-vssp-u18-p-hlasovanie-nominacia-juniori.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

7.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

11.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK