logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U19/P

pondelok, 13.05.2024

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva Mladší juniori v synchronizovanom plávaní a

nominácie reprezentantov a realizačného tímu v termíne 14.5.-19.5.2024 v X-bionic sphere v Šamoríne podľa

Plánov práce pre RTC 2024 pre reprezentačné družstvo Mladší juniori. Výprava:

Reprezentanti:

Karovičová Silvia, Letkovičová Lillian, Lisá Ingrid, Markušová Tamara, Matúšová Eva, Michvocíková Emília, Mikulová Andrea, Miša Viktoria, Vilímová Isabella, Vilímová Mia, Živná Charlotta

Tréneri:

Labáthová Jana, Horská Romana

Vedúci výpravy:

Horská Romana

Náklady na sústredenie budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2024, kapitoly 120303 Sekcie synchronizovaného plávania. Reprezentačné družstvo Mladší juniori budú podľa PP pre RTC 2024 participovať s 40% spoluúčasťou a to z vlastných zdrojov reprezentantov.


spf-2024-vssp-u19-p-hlasovanie-nominacia-rs.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

7.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

11.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK