logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U25/P

utorok, 14.05.2024

návrh uznesenia

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačného družstva Juniori v synchronizovanom

plávaní a realizačného tímu na podujatie WORLD JUNIOR ARTISTIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS

Lima, Peru v termíne 28.8. – 1.9.2024.

Náklady na výpravu (doprava, ubytovanie, strava, poistenie) budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2024, kapitoly 120304 a 150402 Sekcie synchronizovaného plávania.

Výprava:

Reprezentanti: Ásványiová Veronika, Bernáthová Michaela, Krajčovičová Lea, Strapeková Žofia

Tréneri: Thüringerová M., Labáthová J.

Vedúci výpravy: Labáthová J.


SPF_2024_VSSP_U25_P_nominácia_MSJ_LIMA.pdf
hlasovanie_KVŠ_U10_SPF_2024_KVŠ_nominácia_MSJ_LIMA.pdf
Vyhodnotenie kritérií RD J 2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U29/P

7.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U28/P

11.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK